Đề thi vào 10 chuyên Hóa – Bắc Kạn – Năm học 2023 – 2024

Đề thi vào 10 chuyên Hóa – Bắc Kạn – Năm học 2023 – 2024 – file gốc

Nội dung Đề thi vào 10 chuyên Hóa – Bắc Kạn – Năm học 2023 – 2024

Câu 1 (2,0 điểm).

1. Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra khi:

b) Cho khí $\mathrm{CO}_2$ đi từ từ qua dung dịch $\mathrm{Ba}(\mathrm{OH})_2$ cho đến dư, sau đó đun nóng dung dịch.

c) Nhiệt phân lần lượt các chất rắn sau: $\mathrm{NaHCO}_3 ;\left(\mathrm{NH}_4\right)_2 \mathrm{HPO}_4$.

2. Không dùng thêm thuốc thử, hãy trình bày cách phân biệt 5 dung dịch mất nhãn không màu sau: $\mathrm{NaCl}, \mathrm{NaOH}, \mathrm{NaHSO}_4, \mathrm{Ba}(\mathrm{OH})_2, \mathrm{Na}_2 \mathrm{CO}_3$.

Câu 2 (2,0 điểm).

1. Cho một lượng bột $\mathrm{MgCO}_3$ tác dụng hoàn toàn với dung dịch $\mathrm{HCl} 32,85 \%$, sau phản ứng thu được dung dịch $\mathrm{X}$ trong đó nồng độ $\mathrm{HCl}$ còn lại là $20,66 \%$ và $\mathrm{MgCl}_2$ là $\mathrm{a} \%$. Tính giá trị của $\mathrm{a}$.

2. Đốt cháy hoàn toàn a gam lưu huỳnh rồi cho sản phẩm sục qua $200 \mathrm{ml}$ dung dịch $\mathrm{NaOH}$ bM thu được dung dịch $\mathrm{X}$. Chia $\mathrm{X}$ làm hai phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với dung dịch $\mathrm{CaCl}_2$ dư thấy xuất hiện $\mathrm{c}$ gam kết tủa. Phần 2 tác dụng với dung dịch nước vôi trong dư thấy xuất hiện $\mathrm{d}$ gam kết tủa. Biết $\mathrm{d}>\mathrm{c}$. Tìm biểu thức quan hệ giữa $a$ và $b$.

Câu 3 (2,0 điểm).

1. Hãy tìm các chất $X_1, X_2, \ldots, X_7$ thích hợp và hoàn thành các phương trình phản ứng sau đây:

Có thể bạn quan tâm  File word Đề thi vào 10 Chuyên Hóa Tỉnh Hưng Yên – Năm học 2023 – 2024

a) $\mathrm{X}_1+\mathrm{X}_2 \longrightarrow \mathrm{Fe}_2\left(\mathrm{SO}_4\right)_3+\mathrm{FeCl}_3$

b) $\mathrm{X}_3+\mathrm{X}_4 \longrightarrow \mathrm{Ca}_3\left(\mathrm{PO}_4\right)_2 \downarrow+\mathrm{H}_2 \mathrm{O}$

c) $\mathrm{X}_5+\mathrm{X}_6+\mathrm{H}_2 \mathrm{O} \longrightarrow \mathrm{NaAlO}_2+\mathrm{H}_2 \uparrow$

d) $\mathrm{M}_2 \mathrm{O}_{\mathrm{n}}+\mathrm{X}_7 \longrightarrow \mathrm{M}_2\left(\mathrm{SO}_4\right)_{\mathrm{m}}+\mathrm{SO}_2 \uparrow+\mathrm{H}_2 \mathrm{O}$

2. Axit $\mathrm{CH}_2=\mathrm{CH}-\mathrm{COOH}$ vừa có tính chất hóa học tương tự axit axetic vừa có tính chất hóa học tương tự etilen. Viết các phương trình hóa học xảy ra giữa axit trên với: $\mathrm{K}, \mathrm{KOH}, \mathrm{C}_2 \mathrm{H}_5 \mathrm{OH}$ (có mặt $\mathrm{H}_2 \mathrm{SO}_4$ đặc, đun nóng) và với dung dịch nước brom.

Câu 4 (2,0 điểm).

1. Đốt cháy hoàn toàn 0,7268 gam hỗn hợp $\mathrm{X}$ gồm metan, etilen, axetilen thu được 2,3012 gam $\mathrm{CO}_2$. Mặt khác khi cho 1,8088 lít hỗn hợp đó (đktc) qua dung dịch brom dư thấy có 14 gam brom phản ứng.

a) Tính \% theo khối lượng của mối chất trong 0,7268 gam hỗn hợp X.

b) Đốt cháy hoàn toàn 2,1804 gam hỗn hợp X rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ vào bình đựng $\mathrm{Ca}(\mathrm{OH})_2$ dư. Khối lượng dung dịch tăng hay giảm bao nhiêu gam?

2. Đốt cháy hoàn toàn $\mathrm{m}$ gam hỗn hợp gồm: Glucozo, rượu etylic, axit axetic thu được 57,2 gam $\mathrm{CO}_2$ và 27 gam $\mathrm{H}_2 \mathrm{O}$. Tìm giá trị của $\mathrm{m}$.

3. Sau khi tách hiđro, hỗn hợp etan và propan tạo thành hỗn hợp etilen và propilen. Khối lượng phân tử trung bình của hốn hợp etilen và propilen nhỏ hơn khối lượng phân tử trung bình của hỗn hợp đầu là $6,55 \%$. Xác định thành phần phần trăm theo thể tích của các chất trong hỗn hợp đầu.

Có thể bạn quan tâm  Đề thi vào 10 Chuyên Hóa Hà Tĩnh – Năm học 2023 – 2024

Câu 5 (2,0 điểm).

1. Trình bày phương pháp tách hỗn hợp gồm $\mathrm{MgO}, \mathrm{Fe}_3 \mathrm{O}_4, \mathrm{CuO}$ ở thể rắn thành các chất nguyên chất. Viết các phương trình minh họa, nếu có.

2. Hỗn hợp $\mathrm{Al}$ và kim loại $\mathrm{M}$ (hóa trị II) tan trong axit $\mathrm{H}_2 \mathrm{SO}_4$ loãng vừa đủ thu được dung dịch $\mathrm{A}$ và có $\mathrm{H}_2$ thoát ra. Cho $\mathrm{A}$ tác dụng với dung dịch $\mathrm{BaCl}_2$ vừa đủ thấy tách ra 93,2 gam kết tủa trắng. Lọc kết tủa rồi cô cạn nước lọc thu được 36,2 gam muối khan.

a) Tính thể tích $\mathrm{H}_2$ thoát ra (ở đktc) và khối lượng 2 kim loại ban đầu.

b) Xác định kim loại $\mathrm{M}$, biết trong hốn hợp ban đầu số mol của $\mathrm{M}$ lớn hơn 33,33\% số $\mathrm{mol}$ của $\mathrm{Al}$.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *