File word Đề thi vào 10 Chuyên Hóa Cần Thơ – Năm học 2023 – 2024

File word Đề thi vào 10 Chuyên Hóa Cần Thơ – Năm học 2023 – 2024

Câu 1 (2,5 điểm).
1.1. Xác định các chất $\mathrm{X}_1, \mathrm{X}_2, \mathrm{X}_3, \mathrm{X}_4, \mathrm{X}_5, \mathrm{X}_6, \mathrm{X}_7, \mathrm{X}_8, \mathrm{X}_9$ và viết các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện xảy ra, nếu có) của các phàn ứng theo các sơ đồ sau:
(1) $\mathrm{Fe}+\mathrm{O}_2 \rightarrow \mathrm{X}_1$
(2) $\mathrm{X}_1+\mathrm{HCl} \rightarrow \mathrm{X}_2+\mathrm{X}_3+\mathrm{H}_2 \mathrm{O}$
(3) $\mathrm{X}_2+\mathrm{NaOH} \rightarrow \mathrm{X}_4+\mathrm{NaCl}$
(4) $\mathrm{X}_3+\mathrm{NaOH} \rightarrow \mathrm{X}_5+\mathrm{NaCl}$
(5) $\mathrm{X}_4+\mathrm{O}_2+\mathrm{H}_2 \mathrm{O} \rightarrow \mathrm{X}_5$
(6) $\mathrm{X}_2+\mathrm{AgNO}_3 \rightarrow \mathrm{X}_6+\mathrm{Ag}+\mathrm{AgCl}$
(7) $\mathrm{X}_4+\mathrm{O}_2 \rightarrow \mathrm{X}_7+\mathrm{H}_2 \mathrm{O}$
(8) $\mathrm{X}_5+\mathrm{H}_2 \mathrm{SO}_4 \rightarrow \mathrm{X}_8+\mathrm{H}_2 \mathrm{O}$
(9) $\mathrm{X}_6+\mathrm{Fe} \rightarrow \mathrm{X}_9$
(10) $\mathrm{X}_9+\mathrm{Cl}_2 \rightarrow \mathrm{X}_3+\mathrm{X}_6$
1.2. Nêu hiện tượng quan sát được và viết các phương trình hóa học của các phản ứng xày ra (nếu có) khi tiến hành các thí nghiệm sau:
a) Cho một mẩu kìm loại natri vào cốc thủy tinh đựng rượu etylic.
b) Nhỏ vài giọt dung dịch iot vào ống nghiệm đựng hồ tinh bột, đun nóng ống nghiệm.
c) Dẫn hỗn hợp khí gồm metan, etilen và axetilen vào cốc đựng lượng dư dung dịch brom.
d) Đốt cháy một ít sợi bông (thành phần chính là xenlulozơ), dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đụ̣ng lượng dư dung dịch nước vôi trong.
e) Cho một ít bột $\mathrm{CuO}$ vào ống nghiệm đựng dung dịch $\mathrm{CH}_3 \mathrm{COOH}$, lắc đều ống nghiệm. Thêm lượng dư dung dịch $\mathrm{NaOH}$ vào ống nghiệm.
Câu 2 (2,5 điểm).
2.1. Giải thích các trường hợp sau và viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra (nếu có):
(a) Ngâm vỏ trứng gà trong dung dịch giấm ăn thì xuất hiện bọt khí nhỏ li ti.
b) Cacbon monooxit $(\mathrm{CO})$ là khí rất độc nhưng được sử dụng làm nhiên liệu trong công nghiệp.
c) Khi điện phân dung dịch $\mathrm{NaCl}$ bão hòa, không có màng ngăn thì thu được nước Gia-ven.
d) Cho một it vôi sống vào ống nghiệm đựng nước có pha sẵn vài giọt phenolphtalein, lắc đều ống nghiệm rồi để yên, thu được dưng dịch có màu hồng và chất rắn màu trắng ở đáy ống nghiệm.
2.2. Trong công nghiệp, axit sunfuric được sản xuất bằng phương pháp tiếp xúc với ba công đoạn chính như sau:
a) Để sản xuất 1,5 tấn dung dịch $\mathrm{H}_2 \mathrm{SO}_4 98 \%$ cần sử dụng $\mathrm{m}$ ‘ấn lưu huỳnh. Biết hiệu suất cả quá trình là $80 \%$. Tính giá trị của $\mathrm{m}$.
b) Trong thực tế, dung dịch $\mathrm{H}_2 \mathrm{SO}_4 98 \%$ được sử dụng để hấp thụ $\mathrm{SO}_3$, thu được oleum $\mathrm{H}_2 \mathrm{SO}_4, \mathrm{nSO}_3$. Sau đó pha loãng oleum bằng lượng nước thích hơpp thì thu được dung dịch $\mathrm{H}_2 \mathrm{SO}_4$ đặc. Khi cho 8,45 gam một loại oleum phản ứng với nước dư thì thu được dung dịch $\mathrm{X}$. Cho lượng dư dung dịch $\mathrm{BaCl}_2$ vào $\mathrm{X}$, thu được 23,3 gam kết tủa trắng. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định công thức của oleum.

Có thể bạn quan tâm  Đề HSG Hóa 9 Đề thi vào 10 Chuyên Hà Nội – Năm học 2020 – 2021

Câu $3(1,0$ điểm).
3.1. Cho 8 gam đất đèn (thành phần chính là canxi cacbua, còn lại là tạp chất trơ) vào nước dư, đốt cháy toàn bộ lượng khí sinh ra bằng lượng dư khí oxi, lượng nhiệt tóa ra là 149,523kJ. Biết: trong cùng điều kiện phản úng, khi đốt cháy 1 mol khí axetilen thì lượng nhiệt tỏa ra là $1300,2 \mathrm{~kJ}$ và các phản úng xảy ra hoàn toàn. Tính phần trăm khối lượng cúa canxi cacbua có trong $8 \mathrm{gam}$ đất đèn.
3.2. Hòa tan hoàn toàn 9,66 gam tinh thể muối $\mathrm{RCl}_n \cdot \mathrm{mH}_2 \mathrm{O}$ vào nước, thu được dung dịch $\mathrm{A}$. Cho lượng dư dung dịch $\mathrm{AgNO}_3$ vào $\mathrm{A}$, sau khi phản ứng xáy ra hoàn toàn, thu được 17,22 gam kết tủa trắng. Biết: kim loại $\mathrm{R}$ có hóa trị không đổi và trong tinh thế muối, $\mathrm{R}$ chiếm $11,18 \%$ về khối lượng. Xác định công thức của tinh thể muối.
Câu 4 (2,0 điểm). Xăng sinh học $\mathrm{E} 5$ là dung dịch hỗn hợp gồm $\mathrm{C}_2 \mathrm{H}_5 \mathrm{OH}$ và xăng $\mathrm{A} 92$ với ti lệ thể tích tương ứng là $5: 95$. Xăng E5 được sừ dụng để góp phần làm giảm lượng khí $\mathrm{CO}_2$ thải ra môi trường. Biết khối lượng riêng của $\mathrm{C}_2 \mathrm{H}_5 \mathrm{OH}$, xăng $\mathrm{A} 92$ lần lượt là $0,8 \mathrm{~g} / \mathrm{ml}$ và $0,7 \mathrm{~g} / \mathrm{ml}$. Giả sử xăng $\mathrm{A} 92$ chỉ gồm isooctan $\left(\mathrm{C}_8 \mathrm{H}_{18}\right)$ và heptan $\left(\mathrm{C}_7 \mathrm{H}_{16}\right)$ với tỉ lệ mol tương ứng là $10: 1$.
a) Thủy phân 10 tấn tinh bột bằng dung dịch $\mathrm{H}_2 \mathrm{SO}_4$ loãng, thu được dung dịch $\mathrm{X}$. Cho lượng vù̀a đủ dung dịch $\mathrm{NaHCO}_3$ vào $\mathrm{X}$, thu được dung dịch $\mathrm{Y}$. Thực hiện phản ứng lên men rươuu toàn bộ $\mathrm{Y}$, thu được $\mathrm{V} \mathrm{m}^3 \mathrm{C}_2 \mathrm{H}_5 \mathrm{OH}$. Biết hię̂u suất cả quá trình là $81 \%$. Tính thể tích xăng $\mathrm{E}$ được sán xuất từ $\mathrm{V} \mathrm{m}{ }^3 \mathrm{C}_2 \mathrm{H}_5 \mathrm{OH}$.
b) Đốt cháy hoàn toàn 1 lít xăng $\mathrm{E} 5$ thì lượng khi $\mathrm{CO}_2$ thải ra môi trưò̀ng bằng $\mathrm{a} \%$ cùa lượng khí $\mathrm{CO}_2$ sinh ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 lit xăng $\mathrm{A} 92$ trong cùng điều kiện phản ứng. Tính giá trị của a.
Câu 5 (2,0 điểm).
5.1. Chất béo $\mathrm{E}$ gồm hai trieste $\mathrm{X}$ và $\mathrm{Y}(\mathrm{Mx}<\mathrm{MY})$ có số mol bằng nhau. Cho a gam $\mathrm{E}$ phản ứng với lượng dư dung dịch $\mathrm{NaOH}$, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được sản phẩm hữu cơ gồm glixerol và 63,63 gam hỗn hợp hai muối $\mathrm{C}_{17} \mathrm{H}_{33} \mathrm{COONa}$ và $\mathrm{C}_{17} \mathrm{H}_{31} \mathrm{COONa}$ với ti lệ mol là $1: 1$. Tính phần trăm khối lượng của $\mathrm{X}$ có trong $\mathrm{E}$.
5.2. Hỗn hợp $\mathrm{Z}$ gồm $\mathrm{Al}_2 \mathrm{O}_3, \mathrm{Fe}_3 \mathrm{O}_4$ và $\mathrm{CuO}$. Dẫn lượng dư khí $\mathrm{CO}$ qua $\mathrm{m}$ gam $\mathrm{Z}$ nung nóng, thu được 50 gam hổn hợp rắn T. Chia $\mathrm{T}$ thành hai phần:
– Phần 1: cho tác dụng vừa đủ vói $360 \mathrm{ml}$ dung dịch $\mathrm{HCl} 2 \mathrm{M}$, thu được $0,12 \mathrm{~mol} \mathrm{khí} \mathrm{H}_2$.
– Phần 2: cho tác dụng với lượng dư dung dịch $\mathrm{H}_2 \mathrm{SO}_4$ đặc, đun nóng thì thu được a mol khí $\mathrm{SO}_2$ (sản phẩm khử duy nhất). Hấp thụ hoàn toàn a mol khí $\mathrm{SO}_2$ vào $360 \mathrm{ml}$ dung dịch $\mathrm{NaOH} 1,5 \mathrm{M}$ thì thu được dung dịch chứa 43,86 gam hai muối.
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính giá trị của m.
-HÉT

Có thể bạn quan tâm  File word Đề thi vào 10 Chuyên Hóa Bình Định – Năm học 2023 – 2024

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *