File word Đề thi vào 10 Chuyên Hóa Tỉnh Đak Nông – Năm học 2023 – 2024

File word Đề thi vào 10 Chuyên Hóa Tỉnh Đak Nông – Năm học 2023 – 2024

Bài 1 (2 điểm).

Cho các chất: $\mathrm{Na}_2 \mathrm{O}, \mathrm{NaHSO}_4, \mathrm{Cu}(\mathrm{OH})_2, \mathrm{Na}_2 \mathrm{CO}_3, \mathrm{Zn}$. Hãy cho biết những chất nào

tác dụng với dung dịch $\mathrm{HCl}$ sinh ra khí không màu nặng hơn không khí?

tác dụng với dung dịch $\mathrm{Ba}(\mathrm{OH})_2$ tạo kết tủa trắng?

bị nhiệt phân hủy?

Viết các phương trình hóa học.

Tìm các chất $\mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{C}, \mathrm{D}, \mathrm{E}$ thích hợp và hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

$\begin{align}& \text{A}+{{\text{H}}_{2}}\text{O}\xrightarrow{\text{xuc t}\!\!\acute{\mathrm{a}}\!\!\text{ c}}\text{B} \\& \text{B}+{{\text{O}}_{2}}\xrightarrow{\text{men giam}}\text{C}+{{\text{H}}_{2}}\text{O} \\& \text{C}+\text{D}\to \text{E}+\text{C}{{\text{O}}_{2}}+{{\text{H}}_{2}}\text{O} \\& \text{E}+\text{HCl}\to \text{C}+\text{NaCl} \\\end{align}$

Bài 2 (2 điểm).

Từ các hóa chất sau: $\mathrm{Na}, \mathrm{H}_2 \mathrm{Q}, \mathrm{O}_2, \mathrm{FeS}_2$ và các điều kiện cần thiết khác. Hãy viết các phương trình hóa học điều chế $\mathrm{FeSO}_4, \mathrm{Fe}_2\left(\mathrm{SO}_4\right)_3$ và $\mathrm{Fe}(\mathrm{OH})_3$.

Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ rắn X:

Cho các cặp chất X và Y tương ứng là:

Cặp chất (a) (b)
Rắn X $\mathrm{KMnO}_4$ $\mathrm{Cu}\left(\mathrm{NO}_3\right)_2$
Khí Y $\mathrm{O}_2$ $\mathrm{NO}_2, \mathrm{O}_2$

Cặp chất X và Y nào phù hợp với hình vẽ thí nghiệm trên? Viết phương trình phàn ứng và giải thích?

Bài 3 ( 2 điểm).

Hòa tan hết 5,33 gam hỗn hợp gồm hai muối $\mathrm{BaCl}_2$ và $\mathrm{RCl}_{\mathrm{n}}$ (kim loại R có hóa trị không đổi) vào nước được $200 \mathrm{ml}$ dung dịch $\mathrm{X}$. Chia $\mathrm{X}$ thành 2 phần bằng nhau:

Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch $\mathrm{AgNO}_3$ dư thu được 4,305 gam kết tủa.

Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 2,33 gam kết tủa.

Có thể bạn quan tâm  File word Đề thi vào 10 Chuyên Hóa Tỉnh Trà Vinh– Năm học 2023 – 2024

Xác định tên kim loại R.

Đốt cháy hoàn toàn 2,2 gam chất hữu cơ $\mathrm{A}$ thu được sản phẩm gồm 4,4 gam $\mathrm{CO}_2$ và 1,8 gam $\mathrm{H}_2 \mathrm{O}$. Xác định công thức phân tử của $\mathrm{A}$. Biết tỉ khối hơi của $\mathrm{A}$ so với oxi bằng 2,75.

Bài 4 ( 2 điểm).

Người ta dùng khí $\mathrm{CO}$ dư ở nhiệt độ cao để khử 55,68 gam hỗn hợp $\mathrm{A}$ gồm $\mathrm{ZnO}, \mathrm{FeO}$, $\mathrm{Al}_2 \mathrm{O}_3$ và $\mathrm{Fe}_3 \mathrm{O}_4$ thu được hỗn hợp rắn $\mathrm{B}$ và hỗn hợp khí $\mathrm{C}$. Cho $\mathrm{C}$ vào $400 \mathrm{ml}$ dung dịch $\mathrm{Ca}(\mathrm{OH})_2$ $0,1 \mathrm{M}$, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,0 gam kết tủa trắng.

Viết phương trình hóa học của các phản ứng.

Xác định khối lượng của hỗn hợp rắn $\mathrm{B}$.

Hỗn hợp $\mathrm{X}$ gồm bột $\mathrm{Al}$ và $\mathrm{S}$. Nung hỗn hợp $\mathrm{X}$ (trong diều kiện không có oxi), sau một thời gian thu được rằn $\mathrm{Y}$. Hòa tan $\mathrm{Y}$ bằng dung dịch $\mathrm{HCl}$ dư thấy còn lại 0,08 gam chất rắn không tan và 2,016 lít khí $Z$ bay ra ở điều kiện tiêu chuẩn. Ti khối của $Z$ so với khí hidro bằng $\frac{35}{3}$. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp X.

Bài 5 (2 điểm).

Hỗn hợp $\mathrm{A}$ gồm $\mathrm{C}_2 \mathrm{H}_2$ và $\mathrm{H}_2$. Cho 5,6 lít hỗn hợp $\mathrm{A}$ (ở điều kiện tiêu chuẩn) qua dung dịch brom dư thấy có 16 gam brom phản ứng.

Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong $\mathrm{A}$.

Cho 5,6 lít hỗn hợp $\mathrm{A}$ trên qua $\mathrm{Pd} / \mathrm{PbCO}_3$ nung nóng làm xúc tác thu được hỗn hợp khí $\mathrm{B}$. Biết hiệu suất phản ứng đạt $100 \%$ và khi đun nóng hỗn hợp $\mathrm{A}$ với $\mathrm{Pd} / \mathrm{PbCO}_3$ xảy $\mathrm{ra}$ phản ứng ${{\text{C}}_{2}}{{\text{H}}_{2}}+{{\text{H}}_{2}}\xrightarrow{Pd/\text{PbC}{{\text{O}}_{3}},{{t}^{{}^\circ }}}{{\text{C}}_{2}}{{\text{H}}_{4}}$. Tính tỉ khối của $\mathrm{B}$ so với $\mathrm{H}_2$.

Có thể bạn quan tâm  File word Đề thi vào 10 Chuyên Hóa Bình Thuận – Năm học 2023 – 2024

Hỗn hợp X gồm hai axit hữu cơ A và $\mathrm{B}\left(\mathrm{M}_{\mathrm{A}}<\mathrm{M}_{\mathrm{B}}\right)$ có công thức tổng quát $\mathrm{C}_{\mathrm{n}} \mathrm{H}_{2 \mathrm{n}+1} \mathrm{COOH}$ với $\mathrm{n} \geq 0$. Cho 20,8 gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 27,4 gam hỗn hợp muối khan. Xác định công thức phân tử của hai axit. Biết ti lệ số mol của A và B trong hỗn hợp tương ứng là 1: 2.

—————————-Hết —————————

(Cho nguyên tử khối: H=1 ; C=12 ; C l=35,5 ; O=16 ; S=32 ; Al=27: Zn=65 ; Ca=40 ; Fe=56 ; Br=80 ; Ba=137 ; Na=23, Ag=108)

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bọ coi thi không giải thích gì thêm

Họ và tên thí sinh:……………………………………….. Số Báo Danh: ………………………………………………

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *