Đề thi vào chuyên hóa Lâm Đồng – Năm học 2021 – 2022

Đề thi vào chuyên hóa Lâm Đồng – Năm học 2021 – 2022

Câu 1: (4 điểm)

1.1. Hãy nêu hiện tượng và viết các phương trình hóa học xảy ra khi:

a) Cho mẩu nhỏ kim loại natri vào dung dịch đồng (II) axetat.

b) Đun nóng hồ tinh bột trong H2SO4, để nguội, trung hòa dung dịch sau phản ứng bằng dung dịch NaOH vừa đủ, cho tiếp dung dịch AgNO3 trong NH3 dư vào và đun nhẹ.

1.2. Chỉ dùng một hóa chất thông dụng trong cuộc sống, hãy phân biệt 3 loại phân bón sau: kali clorua, amoni nitrat và supephotphat kép. Viết phương trình hóa học minh họa.

1.3. Để phòng ngừa sự lây lan dịch Covid-19, người dân phải thực hiện tốt thông điệp “5K”, một trong các thông điệp đó là thường xuyên rửa tay bằng dung dịch diệt khuẩn. Dung dịch diệt khuẩn thường dùng tốt nhất là cồn 750. Hãy giải thích vì sao cồn có tính diệt khuẩn và cồn 750 có tác dụng diệt khuẩn là tốt nhất?

Câu 2: (6 điểm)

2.1. Tiến hành thí nghiệm với dung dịch của từng muối X, Y, Z ta thấy các hiện tượng được ghi trong bảng sau:

Mẫu thử Thí nghiệm Hiện tượng
X hoặc Y Tác dụng với dung dịch HCl dư Đều có khí CO2 thoát ra
Y hoặc Z Tác dụng với dung dịch NaOH dư Đều có chất kết tủa
X Tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng Có chất khí thoát ra
Z Tác dụng với dung dịch HCl dư Có kết tủa

Biết: MX + MZ = 249; MX + MY = 225; MZ + MY = 316. Xác định công thức của các muối X, Y, Z và viết phương trình hóa học minh họa.

2.2. Từ khí thiên nhiên, các chất vô cơ và các điều kiện phản ứng cần thiết có đầy đủ. Hãy viết phương trình hóa học điều chế: ancol etylic, axit axetic, polietilen và etyl axetat.

2.3. Dẫn luồng khí CO dư qua hỗn hợp các chất: BaO, CuO, Fe3O4, Al2O3 nung nóng (các chất có số mol bằng nhau). Kết thúc các phản ứng thu được chất rắn X và khí Y. Cho X vào nước (lấy dư) thu được dung dịch E và phần không tan Q. Cho Q vào dung dịch AgNO3 (số mol AgNO3 bằng 2,5 lần tổng số mol các chất trong hỗn hợp ban đầu) thu được dung dịch T và chất rắn F. Lấy khí Y cho sục qua dung dịch E được dung dịch G và kết tủa H. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra và xác định thành phần các chất của X, Y, E, Q, T, F, G và H.

Có thể bạn quan tâm  File word đề thi vào 10 Chuyên Hóa Bình Dương – Năm học 2023 – 2024

Câu 3: (1,5 điểm)

Hiện nay, vì lợi ích trước mắt, một số trang trại chăn nuôi ở Việt Nam trộn Salbutamol (một chất dùng để bào chế thuốc làm giãn phế quản, trị hen suyễn) vào thức ăn gia súc để vật nuôi có tỉ lệ nạc cao hơn. Tuy nhiên, nếu con người sử dụng thực phẩm từ các loại gia súc này, Salbutamol tích tụ lâu ngày có thể tác động nguy hiểm tới sức khỏe, đặc biệt đối với những người mắc bệnh tiểu đường, tim mạch…Salbutamol là hợp chất hữu cơ chứa C, H, O, N và có tỉ khối hơi so với không khí là 8,241. Để oxi hóa hoàn toàn 2,39 gam Salbutamol cần V lít khí oxi, sau phản ứng cho toàn bộ sản phẩm cháy sục vào nước vôi trong lấy dư thấy có 13 gam kết tủa và khối lượng của dung dịch giảm 5,39 gam, đồng thời có 0,112 lít khí thoát ra (Biết các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn).

a) Tìm công thức phân tử của Salbutamol.

b) Tính V.

Câu 4: (3 điểm)

Nung 93,9 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Al trong môi trường chân không. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn (hiệu suất 100%), thu được hỗn hợp Y. Chia Y làm 2 phần:

– Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 1,344 lít H2.

– Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 14,112 lít H2.

Tính khối lượng các chất trong hỗn hợp X. (Biết các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn)

Câu 5: (3,5 điểm)

5.1. Trong quá trình chế biến nước mía, để thu được đường kết tinh (chứa 2% tạp chất) và rỉ đường (chứa 25% đường nguyên chất) người ta phải dùng vôi sống (CaO). Từ 260 lít nước mía có nồng độ đường 7,5% (khối lượng riêng 1,103 gam/ml) chế biến được m kg đường kết tinh, a kg rỉ đường. Toàn bộ rỉ đường thu được đem lên men thành b kg rượu etylic với hiệu suất 60%. Biết chỉ 70% lượng đường thu được ở dạng kết tinh, phần còn lại nằm trong rỉ đường.

Có thể bạn quan tâm  File word Đề thi vào 10 Chuyên Hóa Tỉnh Kiên Giang – Năm học 2023 – 2024

a) Cho biết vai trò của vôi sống và tìm các giá trị m, a và b.

b) Biết để thu được 100 kg đường kết tinh cần dùng vừa hết 2,8 kg vôi sống. Tính khối lượng vôi sống đã dùng trong quá trình chế biến đường từ nước mía ở trên.

5.2. Làm lạnh 160 gam dung dịch bão hòa muối RSO4 30% xuống tới nhiệt độ 200C thì thấy có 28,552 gam tinh thể RSO4.nH2O tách ra. Biết độ tan trong nước của RSO4 ở 200C là 35 gam. Xác định công thức của tinh thể RSO4.nH2O. Biết R là kim loại; n là số nguyên có giá trị trong khoảng   5 < n < 9.

Câu 6: (2 điểm)

Chia 26,88 gam MX2 thành 2 phần bằng nhau.

– Phần 1 cho vào 500 ml dung dịch NaOH dư, thu được 5,88 gam M(OH)2 và dung dịch D.

– Phần 2 cho vào 360 ml dung dịch AgNO3 1M thu được dung dịch B và 22,56 gam AgX kết tủa. Cho thanh nhôm vào dung dịch B thu được dung dịch E, khối lượng thanh nhôm sau khi lấy ra cân lại tăng lên m gam so với ban đầu (toàn bộ kim loại tạo thành bám vào thanh nhôm). Cho dung dịch D vào dung dịch E được 6,24 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

a) Xác định công thức MX2 và giá trị m.

b) Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH đã dùng.

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: C=12; H=1; O=16; N=14; Ba=137; Cu=64; Fe=56; Al=27; Mg=24; Ca=40; Ag=108; Br=80; Cl=35,5.

File Word Đề thi vào chuyên hóa Lâm Đồng – Năm học 2021 – 2022

Tải về file word đề thi

tải về file word đáp án

Có thể bạn quan tâm: đề thi vào 10 Chuyên Hóa Lâm Đồng – Năm học 2020 – 2021

Bạn comment mình sẽ chia sẻ file Word

admin

2 thoughts on “Đề thi vào chuyên hóa Lâm Đồng – Năm học 2021 – 2022

  1. Có thể share cho mình đề thi chuyên hoá làm đồng năm học 2022-2023, khoá ngày thi năm2022 với ạ. Xin cám ơn ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *