File word Đề thi vào 10 Chuyên Hóa Tỉnh Thái Bình – Năm học 2023 – 2024

File word Đề thi vào 10 Chuyên Hóa Tỉnh Thái Bình – Năm học 2023 – 2024

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1 ; C=12 ; O=16 ; Na=23 ; Mg=24 ; Al=27;P=31 ; S=32 ; C l=35,5 ; K=39 ; Ca=40 ; Fe=56 ; Cu=64 ; Br=80 ; Ag=108

 

Câu I. (2,0 điểm)

 1. Hỗn hợp $\mathrm{M}$ gồm: $\mathrm{CaO}, \mathrm{CuO}, \mathrm{Fe}_3 \mathrm{O}_4$ và $\mathrm{Al}_2 \mathrm{O}_3$ (các oxit có số mol bằng nhau). Dẫn khí $\mathrm{CO}$ (dư) qua $\mathrm{M}$ nung nóng, thu được chất rắn $\mathrm{X}$ và khí $\mathrm{Y}$. Cho $\mathrm{X}$ vào $\mathrm{H}_2 \mathrm{O}$ (dư), thu được dung dịch $\mathrm{Z}$ và chất rắn $\mathrm{D}$. Viết các phương trình hoá học xảy ra, xác định thành phần của $\mathrm{X}, \mathrm{Y}, \mathrm{Z}, \mathrm{D}$ ?
 2. Cho hỗn hợp $\mathrm{X}$ gồm $\mathrm{Al}$ và $\mathrm{Mg}$ tác dụng với 1 lít dung dịch gồm $\mathrm{AgNO}_3$ a mol/1 và $\mathrm{Cu}\left(\mathrm{NO}_3\right)_2$, thu được 45,2 gam chất rắn $\mathrm{Y}$ gồm hai kim loại. Cho $\mathrm{Y}$ tác dụng với dung dịch $\mathrm{H}_2 \mathrm{SO}_4$ đặc, nóng (dư), thu được 7,84 lít khi $\mathrm{SO}_2$ (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính $\mathrm{a}$ ?

Câu II. (2,0 điểm)

 1. Kim loại X, Y, Z, T thuộc trong số các kim loại sau: $\mathrm{Cu}, \mathrm{Na}, \mathrm{Ba}, \mathrm{Mg}$. Biết:

– $\mathrm{X}$ tác dụng với nước tạo bazơ tan và $\mathrm{X}$ tác dụng được với dung dịch $\mathrm{H}_2 \mathrm{SO}_4$ loãng không tạo kết tủa.

– Y tác dụng với dung dịch $\mathrm{AgNO}_3$ nhưng không tác dụng với dung dịch $\mathrm{HCl}$.

– $\mathrm{Z}$ tác dụng với dung dịch $\mathrm{H}_2 \mathrm{SO}_4$ loãng dư tạo kết tủa và khí.

– T tác dụng với dung dịch muối nitrat của $Y$ giải phóng kim loại $Y$.

Xác định các kim loại $\mathrm{X}, \mathrm{Y}, \mathrm{Z}, \mathrm{T}$ ? Viết phương trình hóa học minh họa?

 1. Lấy hai mầu kim loại $\mathrm{Ba}$. Cho mẩu một vào ống nghiệm chứa lượng dư dung dịch muối clorua $\mathrm{X}$, thu được kết tủa $\mathrm{X}_1\left(\mathrm{X}_1\right.$ là hiđroxit luỡng tính của kim loại phồ biến nhóm IIIA). Cho mẩu hai vào ống nghiệm chứa lượng dư dung dịch muối cacbonat trung hòa của kim loại $\mathrm{Na}$, thu được kết tủa $\mathrm{D}_1$. Nung $\mathrm{X}_1$ và $\mathrm{D}_1$ đến khối lượng không đổi, thu được các chất rằn tương ứng là $\mathrm{X}_2$ và $\mathrm{D}_2$. Trộn $\mathrm{X}_2$ với $\mathrm{D}_2$ rồi cho vào một lượng dư nước, thu được dung dịch $\mathrm{E}$ chứa hai chất tan. Sục khí $\mathrm{CO}_2$ dư vào dung dịch $\mathrm{E}$ lại xuất hiện kết tủa $\mathrm{X}_1$. Xác định $\mathrm{X}, \mathrm{X}_1, \mathrm{X}_2, \mathrm{D}_1, \mathrm{D}_2$ và chất tan trong dung dịch $\mathrm{E}$ ? Viết phương trình hóa học xảy ra?
 2. Đốt cháy 2,08 gam hỗn họp gồm $\mathrm{Mg}$ và Fe trong khí $\mathrm{O}_2$, thu được 2,96 gam hỗn họp $\mathrm{X}$ chi gồm ba oxit là $\mathrm{MgO}, \mathrm{FeO}$ và $\mathrm{Fe}_2 \mathrm{O}_3$. Hòa tan hoàn toàn $\mathrm{X}$ trong dung dịch $\mathrm{HCl}$ vừa đủ, thu được dung dịch $\mathrm{Y}$. Cho dung dịch $\mathrm{NaOH}$ dư vào $\mathrm{Y}$, thu được kết tủa $\mathrm{Z}$. Lọc lấy kết tủa $\mathrm{Z}$, đem nung $\mathrm{Z}$ trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 3 gam chất rắn. Mặt khác cho $\mathrm{Y}$ tác dụng với dung dịch $\mathrm{AgNO}_3$ dư, thu được $\mathrm{m}$ gam kết tủa. Tính $\mathrm{m}$ ?
Có thể bạn quan tâm  File word Đề thi vào 10 Chuyên Hóa Phú Thọ – Năm học 2023 – 2024

Câu III. (2,5 điểm)

 1. Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho SO3 dư vào dung dịch $\mathrm{H}_2 \mathrm{SO}_4$ (đặc).

(b) Đun nóng hỗn hợp $\mathrm{CuO}$ và cacbon (dư).

(c) Nung nóng KMnO4.

(d) Cho MnO2 vào dung dịch HCl (đun nóng).

Viết các phương trình hóa học xảy ra?

 1. Cho biết số hiệu nguyên tử của các nguyên tố có kí hiệu X, Y, Z, T như sau:
Nguyên tử X Y Z T
Số hiệu nguyên tử 20 7 11 6

Trong các nguyên tố trên hãy cho biết:

a) Nguyên tố nào là kim loại, nguyên tố nào là phi kim?

b) Cho biết công thức hợp chất với hiđ̛ro của các nguyên tố X, Y, Z, T?

3. Hòa tan hoàn toàn 27,22 gam hỗn hợp $\mathrm{X}$ gồm $\mathrm{PCl}_3$ và $\mathrm{PBr}_3$ vào một lượng nước dư, thu được dung dịch Ychứa các chất tan $\mathrm{HCl}, \mathrm{HBr}$ và $\mathrm{H}_3 \mathrm{PO}_3$ (biết $\mathrm{H}_3 \mathrm{PO}_3$ là axit hai nấc). Để trung hòa hoàn toàn dung dịch $\mathrm{Y}$ cần dùng vừa đủ $500 \mathrm{ml}$ dung dịch KOH 1,3 mol/lit. Tính phần trăm khối lượng của PCl3 trong $\mathrm{X}$ ?

Câu IV. (1,0 điểm)

 1. Hỗn hợp $\mathrm{X}$ gồm ankan $\mathrm{A}$ có công thức $\mathrm{C}_{\mathrm{n}} \mathrm{H}_{2 \mathrm{n}+2}$ và anken B có công thức $\mathrm{C}_{\mathrm{m}} \mathrm{H}_{2 \mathrm{~m}}$ được chia thành 2 phần:

– Phần 1: Có thể tích 11,2 lít được cho vào bình chứa 6,72 lít H2 (xúc tác Ni), đun nóng bình đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi đưa về nhiệt độ ban đầu thì thấy hỗn hợp khí sau phản ứng có số mol giảm $25 \%$ so với ban đầu. Biết các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Có thể bạn quan tâm  File word Đề thi vào 10 Môn Hóa Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh – Năm học 2023

– Phần 2: Có khối lượng 8 gam, đem đốt cháy hoàn toàn trong oxi dư, thu được 24,2 gam CO2. Xác định công thức phân tử của A và B?

 1. Hiđrocacbon $\mathrm{A}$ có công thức $\mathrm{C}_5 \mathrm{H}_{12}$. $\mathrm{A}$ tham gia phản ứng thế clo tương tự như $\mathrm{CH}_4$.Khi cho $\mathrm{A}$ tác dụng với Cl2 (tỷ lệ số mol là 1: 1 trong điều kiện ánh sáng khuếch tán, thu được 4 sản phẩm thế monoclo hữu cơ khác nhau.

a) Viết công thức cấu tạo của A ?

b) Cho A đun nóng với xúc tác thích hợp để thực hiện phản ứng tách H2, thu được hidrocacbon D. Từ D có thể trùng hợp được polime E có cấu tạo tương tự cao su thiên nhiên. Viết công thức cấu tạo của D và E?

Câu V. (2,5 diểm)

 1. Hợp chất hữu cơ $\mathrm{X}$ mạch hở, phân từ chứa các nguyên tố: $\mathrm{C}, \mathrm{H}, \mathrm{O}$. Biết $\mathrm{M}_{\mathrm{X}}=60$. Tìm công thức phân tử của $\mathrm{X}$ ? Viết các công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử của $\mathrm{X}$ ?
 2. Từ $3 \mathrm{~kg}$ một loại gạo (chứa $81 \%$ khối lượng tinh bột) có thể điều chế được bao nhiêu lit rượu $46^{\circ}$ bằng phương pháp lên men rượu? Biết hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế đạt $80 \%$ và khổi lượng riêng của $\mathrm{C}_2 \mathrm{H}_5 \mathrm{OH}$ nguyên chất bằng $0,8 \mathrm{~g} / \mathrm{ml}$.
 3. Hỗn hợp $\mathrm{X}$ gồm một axit hữu cơ có công thức dạng $\mathrm{C}_{\mathrm{n}} \mathrm{H}_{2 \mathrm{n}-1} \mathrm{COOH}$ và một ancol có công thức dạng $\mathrm{C}_{\mathrm{m}} \mathrm{H}_{2 \mathrm{~m}+1} \mathrm{OH}$. Đốt cháy hoàn toàn a gam $\mathrm{X}$ cần dùng vừa đủ 4,704 lít $\mathrm{O}_2$ (đktc), thu được hỗn hợp $\mathrm{Y}$ gồm $\mathrm{CO}_2$ và $\mathrm{H}_2 \mathrm{O}$. Dẫn toàn bộ $\mathrm{Y}$ vào dung dịch $\mathrm{Ca}(\mathrm{OH})_2$ dư, thu được 17 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 6,28 gam so với khối lượng dung dịch $\mathrm{Ca}(\mathrm{OH})_2$ ban đầu. Mặt khác, đun nóng hỗn hợp $\mathrm{X}$ ở trên có $\mathrm{H}_2 \mathrm{SO}_4$ đặc xúc tác với hiệu suất phản ứng là $80 \%$, thu được $\mathrm{t}$ gam este E. Viết các phương trình hóa học xảy ra và tính giá trị của t?

———————– Hết ———————

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *