Đề thi HSG Hoá 9 Huyện Đắk R’Lap – Năm học 2022 – 2023

Đề thi HSG Hoá 9 Huyện Đắk R’Lap – Năm học 2022 – 2023

UBND HUYEN DAKK R’LÅP KỲ THI CHQN HOC SINH GIÒI HUYEN CAP THCS
NÅM HOC 2022 – 2023
Ngily thi: 09 thing $02 \mathrm{nam} 2023$
Môn thi: Hoâ học
Thoi gian 150 phut khorge ke thet gian gion ok?
Câu 1. (4 điểm)
1. Xác định B, C, D, E, G, M. Biết A lả hồn hẹp gôm $\mathrm{Mg}$ và Cu. Hảy viẻet phương trình hóa họe thự hiện so đồ chuyển hóa sau:
2. Muôi ơn $\mathrm{NaCl}$ đượ sain xuât bàng phirong pháp làm bay hoi nuơo biốn. Tuy nhiên trong nướe biên lail có thêm lirạng nhó cíe muôi $\mathrm{MgCl}_2, \mathrm{CaSO}_4$ $\mathrm{Ca}\left(\mathrm{HCO}_3\right)_2, \mathrm{Na}_2 \mathrm{SO}_4$, Lam the nào dé thu derpe muôi an tinh khié lì nurove biên trong phòng thi nghiệm?
Câu 2. (4 diêm)
1. Nêu hiện tượng, viét phưong trinh hơa hẹe xíy ra trong cáo thi nghiệm sau:
– Thi nghiẹm 1: Nhó tờ tờ dến der dung dieh axit $1 \mathrm{HCl}$ vào dung djelı ehia $\mathrm{NaOH}$ và $\mathrm{NaAlO}_2$.
– Thr nghiệm 2: Cho tư tư dén dư bột Fe vào dung dieh HINO; dâe, dum nóng. cân $500 \mathrm{ml}$ dung dich $\mathrm{H}_3 \mathrm{PO}_4 \mathrm{IM}$. Nếu lây $0.7 \mathrm{~mol}$ hởn hẹp A hho täe dumg voi $\mathrm{Il}_2$ dư ớ nhiệt đô cao thi sau phản úmg thu dưge 21,6 gam nướ. Tinh thành phàn phẩn trầm theo khối lưọng câc chât trong $A$.
Câu 3. (4 diêm)
1. Chi dược dồng $\mathrm{H}_2 \mathrm{O}, \mathrm{CO}_2$, Hiny phân biẹt 5 chát bột màu trẩng dưmg trong cấ lo riêng rê: $\mathrm{NaCl}_2 \mathrm{Na}_2 \mathrm{CO}_3, \mathrm{Na}_2 \mathrm{SO}_4, \mathrm{BaCO}_3, \mathrm{BaSO}_4$.
2. Khi làm mọt sô loại bánh ngươ ta thuởng wọn thêm họp chát A vào nguyên liȩ̧u. Biêt:
– A có thảnh phân phân wăm theo khố lượng cáe nguyên tố như sau 15,19\% Cacbon, 6,33\% Hidro, 17,72\% Nito và cón lai li Oxi.
– $A$ cô công thức dơn giân nhât trùng vớ công thứe phân từ.
– $\Lambda$ túc dung với dung djels $B a(O 11) 2$ theo so dô phản úng:
$$
\mathrm{A}+\mathrm{Ba}(\mathrm{OH})_2 \rightarrow \mathrm{BaCO}_3+\mathrm{NI} \mathrm{NI}_3+\mathrm{H}_3 \mathrm{O}
$$
a. Xice dinh công thức phân tờ vả goi tên $A$.
b. Mục đich của viẹce trộn chât $A$ vào nguyên liệu làm bánh đế làm gỉ?
Câu 4. (4 điểm)
1. Hòa $\tan \mathrm{Ba}(\mathrm{OH})_2$ rắn vào nước để tạo thành 2 dung dịch $\mathrm{A}$ và $\mathrm{B}$ với nồng độ phần trăm của dung dịch $\mathrm{A}$ gấp 3 lần nồng độ phần trăm của dung dịch $\mathrm{B}$. Nếu đem trộn hai dung dịch $\mathrm{A}$ và $\mathrm{B}$ theo ti lệ khổi lượng $\mathrm{m}_{\mathrm{A}}: \mathrm{m}_{\mathrm{B}}=5: 2$ thì thu được dung dịch $\mathrm{C}$ có nồng độ phần trăm là $20 \%$. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch $\mathrm{A}$ và nồng độ phần trăm của dung dịch $\mathrm{B}$.
2. Hoà $\tan 25,2$ gam kim loại sắt vào dung dịch $\mathrm{H}_2 \mathrm{SO}_4 10 \%$ (loãng), vừa đủ. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch $\mathrm{A}$. Làm lạnh dung dịch $\mathrm{A}$ thu được 55,6 gam muối sunfat kết tinh ngậm nước tách ra và còn lại dung dịch muối sunfat bão hoà có nồng độ $9,276 \%$.
Tìm công thức của muối sunfat ngậm nước.
Câu 5. (4 điểm)
Đốt 24,9 gam hợp kim gồm $\mathrm{Al}$ và $\mathrm{Zn}$ trong bình chứa khí $\mathrm{Clo}$. Sau một thời gian ngừng phản ứng thu được 49,75 gam hỗn hợp gồm 4 chất rắn. Cho hỗn hợp rắn này tan hết vào dung dịch $\mathrm{HCl}$ thì được $\mathrm{V}$ lít khi $\mathrm{H}_2$ (ở đktc). Dẫn $\mathrm{V}$ lit khí này đi qua ống đựng 80 gam $\mathrm{CuO}$ nung nóng. Sau một thời gian thây trong ống còn lại 76,8 gam chất rẳn và chi có $80 \% \mathrm{H}_2$ đã phản ứng.
a. Tính khối lượng các kim loại trong hợp $\operatorname{kim} \mathrm{Al}-\mathrm{Zn}$.
b. Xác định $\mathrm{V}$ (thể tích khi $\mathrm{H}_2$ ở đktc thu được).
(Cho: $\mathrm{Na}=23 ; K=39 ; B a=137 ; A l=27 ; Z n=65 ; C u=64 ; C l=35,5 ; O=16 ; H=1 ; S=32$; $N=14 ; P=31)$

Có thể bạn quan tâm  Đề thi HSG Hóa 9 Huyện Long Điền – năm học 2022 – 2023 - Kèm đáp án

Mình sẽ Word hóa tặng các bạn sau khi đủ 10 comment dưới bài viết này

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *