Đề thi HSG Hóa 9 Quận Gò Vấp – Năm học 2021 – 2022 có đáp án

Đề thi HSG Hóa 9 Quận Gò Vấp – Năm học 2021 – 2022 có đáp án

Nội dung Đề thi HSG Hóa 9 Quận Gò Vấp – Năm học 2021 – 2022 có đáp án

Câu 1: (4,0 điểm)

1.1. – Hình vẽ bên chứng minh tính chất vật lý gì của khí hidroclorua ?

– Giải thích hiện tượng thí nghiệm ở hình vẽ bên ?

– Viết phương trình điều chế HCl trong phòng thí nghiệm.

1.2. Hoàn thành chuỗi sau :

– $\mathrm{CO}_2+\mathrm{Ca}(\mathrm{OH})_2 \rightarrow \mathrm{A}+\mathrm{H}_2 \mathrm{O}$

– $\mathrm{A}+\mathrm{CO}_2+\mathrm{H}_2 \mathrm{O} \rightarrow \mathrm{B}$

– $\mathrm{B}+\mathrm{NaOH} \rightarrow \mathrm{A}+\mathrm{D}+\mathrm{H}_2 \mathrm{O}$

– $D+Ca{{\left( OH \right)}_{2}}\to A+E$

Câu 2: (4,0 điểm)

2.1. Có 4 chất rắn đựng trong các lọ mất nhãn chứa $\mathrm{Na}_2 \mathrm{CO}_3 ; \mathrm{Na}_2 \mathrm{SO}_4 ; \mathrm{BaCO}_3 ; \mathrm{BaSO}_4$; Trình bày cách nhận biết 4 chất rắn trên ? Viết phương trình có thể xảy ra ?

2.2. Ở 250C, người ta đã hòa tan 450 gam KNO3 vào trong 500 gam nước cất (Dung dịch A). Biết rằng độ tan của  KNO3 ở 200C là 32 gam. Xác định khối lương $\mathrm{KNO}_3$ tách ra khỏi dung dịch khi làm lạnh dung dịch $\mathrm{A}$ đến $20^{\circ} \mathrm{C}$.

Câu 3: (6,0 điểm)

3.1 Cho $\mathrm{V}$ lit $\mathrm{CO}_2$ (dkc) hấp thụ hoàn toàn vào $500 \mathrm{ml}$ dung dịch $\mathrm{NaOH} \mathrm{aM}$ thu được dung địch $\mathrm{B}$. Nếu cho từ từ $800 \mathrm{ml}$ dung dịch $\mathrm{HCl} 0,2 \mathrm{M}$ vào $\mathrm{B}$, thi kết thúc phản ứng thu được 0,672 lit khí (đktc). Nếu cho dung dịch $\mathrm{Ca}(\mathrm{OH})_2$ dư vào $\mathrm{B}$ thì thu được 10 gam kết tủa.

Có thể bạn quan tâm  Đề thi HSG Hóa 9 – Hà Nội – Năm học 2019 – 2020

– Tính $\mathrm{V}$ và a

– Tính nồng độ mol/lit của các chất trong dung dịch B.

3.2 Nung $\mathrm{m}$ gam hỗn hợp rắn X gồm $\text{FeC}{{\text{O}}_{3}}$ và $\mathrm{FeS}_2$ trong bình kín chứa lương dư không khí. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, thu được chất rắn duy nhất là $\mathrm{Fe}_2 \mathrm{O}_3$ và hỗn hợp khi. Áp suát khi trong bình trước và sau phản ứng bằng nhau. Mặt khác, cho $\mathrm{m}$ gam $\mathrm{X}$ vào lượng dư dung dịch $\mathrm{H}_2 \mathrm{SO}_4$ (dạăc, nóng), thu dược 0,9 mol hỗn họp khí $\mathrm{Y}$. Tính giá trị của m.

Câu 4: (6,0 điểm)

4.1. Hỗn hợp $\mathrm{X}$ (gồm hidrocacbon $\mathrm{A}$ và $\mathrm{H}_2$ ). Nung nóng $\mathrm{X}$ với xúc tác Ni thu dược khí $\mathrm{Y}$ duy nhất. $\mathrm{Ti}$ khối hơi cuia $\mathrm{Y}$ so với $\mathrm{H}_2$ gáp 3 lần ti khổi hoi cúa $\mathrm{X}$ so với $\mathrm{H}_2$. Lấy toàn bộ $\mathrm{Y}$ đem đốt cháy hoàn toàn thu dược 22 gam $\mathrm{CO}_2$ và 13,5 gam $\mathrm{H} 2 \mathrm{O}$.

  1. Xác định công thức phân từ, công thức cấu tạo của $\mathrm{A}$.
  2. Từ $\mathrm{A}$, viết các phương trình phản ưng điều chế polibutadien (ghi rõ diều kiện phản ứng).

4.2. Nhiệt phân 22 gam $\mathrm{C}_3 \mathrm{H}_8$ thu được hỗn hơp khi $\mathrm{Y}$ (gồm $\mathrm{C}_3 \mathrm{H}_8, \mathrm{CH}_4, \mathrm{C}_2 \mathrm{H}_4, \mathrm{C}_3 \mathrm{H}_6$ và $\mathrm{H}_2$ ) có ti khối đối với hidro bằng 13,75 . Dẫn hỗn hợp $Y$ qua dung dịch brom dur, thu được hỗn hợp khí $\mathrm{Z}$ có tỉ khối đối với hidro bằng 12,2 .

Có thể bạn quan tâm  FIle Word Đề thi HKI Hoá 10 THPT Bùi Hưng Hoà TP HCM - Năm học 2022 2023

a) Tính hiệu suất nhiệt phân $\mathrm{C}_3 \mathrm{H}_8$.

b) Tính thể tích khi oxi (aktc) tối thiểu cần dùng để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y.

c) Tính phần trăm thể tích mỗi chất trong Z.

Cho $\mathrm{H}=1 ; \mathrm{C}=12 ; \mathrm{O}=16 ; \mathrm{S}=32 ; \mathrm{Cl}=35,5 ; \mathrm{Ca}=40 ; \mathrm{Fe}=56 ; \mathrm{Cu}=64 ; \mathrm{Br}=80 ; \mathrm{Ba}=137$.

(đkc là điều kiện $\mathrm{t}=0^{\circ} \mathrm{C}, \mathrm{P}=1 \mathrm{~atm}$ ) 1 mol khí ở đkc $=22,4$ lit)

File PDF Đề thi HSG Hóa 9 Quận Gò Vấp – Năm học 2021 – 2022 có đáp án

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *