File Word Đề thi HSG Hóa 9 Thành phố Tuyên Quang – Năm học 2022 – 2023

Wchem9 đã Word hóa Đề thi HSG Hóa 9 Thành phố Tuyên Quang – Năm học 2022 – 2023, nay chia sẻ cùng quý thầy cô

Nội dung Đề thi HSG Hóa 9 Thành phố Tuyên Quang – Năm học 2022 – 2023

1.1. Cho chuỗi biến hóa sau

Biết $\mathrm{A}$ là đơn chất, $\mathrm{B}, \mathrm{C}, \mathrm{D}, \mathrm{E}, \mathrm{F}, \mathrm{G}, \mathrm{H}$ là các hợp chất của $\mathrm{A}$; $\mathrm{B}$ làm đục nước vôi trong; $\mathrm{C}$ tác dụng với dung dịch $\mathrm{BaCl}_2$ thì thu được kết tủa trắng; $\mathrm{G}$ là chất khí có mùi trứng thối. Xác định các chất ứng với các chữ cái và viết tất cả các phương trình phản ứng xảy ra ở trên.

1.2. Một học sinh lắp bộ dụng cụ thí nghiệm điều chế và thu khí hidro clorua như hinh vẽ.

a) Chỉ ra điểm chưa đúng trong hình vẽ và đề xuất cách lắp đặt dụng cụ thích hợp.

b) Xác định các chất $\mathrm{A}, \mathrm{B}$ để điều chế khí hidro clorua và viết phương trinh phản ứng xảy ra.

Câu 2: (4 điểm)

2.1. Cho 7 lọ chứa các dung dịch (riêng biệt): $\mathrm{NH}_4 \mathrm{Cl} ; \mathrm{Zn}\left(\mathrm{NO}_3\right)_2 ;\left(\mathrm{NH}_4\right)_2 \mathrm{SO}_4$; phenolphtalein; $\mathrm{K}_2 \mathrm{SO}_4 ; \mathrm{HCl}, \mathrm{NaCl}$ không nhăn. Chi dùng thêm dung dịch $\mathrm{Ba}(\mathrm{OH})_2$ làm thuốc thử có thể nhận biết được bao nhiêu chất trong số các chắ đã cho? Viết phương trình phản ứng xảy ra để minh họa.

Có thể bạn quan tâm  Đề thi HSG Hóa 9 – Tỉnh Sóc Trăng – Năm học 2021 – 2022

2.2. Hỗn hợp bột $\mathrm{X}$ gồm $\mathrm{BaCO}_3, \mathrm{Fe}(\mathrm{OH})_2, \mathrm{Al}(\mathrm{OH})_3, \mathrm{CuO}, \mathrm{MgCO}_3$. Nung $\mathrm{X}$ trong không khí đến khối lượng không đổi được hỗn hợp chất rắn $\mathrm{A}$. Cho $\mathrm{A}$ vào nước dư khuấy đều được dung dịch $\mathrm{B}$ chứa hai chất tan và phần không tan $\mathrm{C}$. Cho khi $\mathrm{CO}$ qua binh chứa $\mathrm{C}$ nung nóng được hỗn hợp chất rắn $\mathrm{E}$ và hổn hợp khí $\mathrm{D}$. Cho $\mathrm{E}$ vào dung dịch $\mathrm{AgNO}_3$ dư được dung dịch $\mathrm{F}$ và hỗn hợ chất rẳn $\mathrm{Y}$. Cho $\mathrm{Y}$ vào dung dịch $\mathrm{H}_2 \mathrm{SO}_4$ đặc, nóng thấy có khí bay ra. Cho $\mathrm{D}$ dư sục vào dung dịch $\mathrm{B}$ đươc kết tủa $\mathrm{M}$ và dung dich $\mathrm{N}$. Đun nóng dung dịch $\mathrm{N}$ được kết tủa $\mathrm{K}$ và khí $\mathrm{CO}_2$. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. (Biết các phản ửng xày ra hoàn toàn)

Câu 3: (4 điểm)

3.1. Hòa tan 2,16 gam hổn hợp $\mathrm{Y}$ gồm $\mathrm{Na}, \mathrm{Fe}$ và $\mathrm{Al}$ vào nước (dư), thu được 0,448 lit khi $\mathrm{H}_2$ thoát ra (dktc) và một lượng chất rắn không tan. Tách lượng chất rắn này cho phản ứng hết với $60 \mathrm{ml}$ dung dich $\mathrm{CuSO}_4 1 \mathrm{M}$ thu được 3,2 gam đồng kim loaii và dung dịch $\mathrm{A}$. Tách lấy dưng dịch $\mathrm{A}$ cho phản úng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH để thu đượ kết tùa lón nhất. Lọc kết tủa đem nung ở nhiệt độ cao trong không khi đến khới lượng không đổi thu được chất rắn B.

a) Xác định phẩn trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp Y.

b) Tính khối lượng chất rản $\mathrm{B}$.

3.2. Trộn lẫn 30 gam dung dich $\mathrm{KOH} 5 \%$ vơi 20 gam dung dicch $\mathrm{KOH} 15 \%$ đươe dung dịch có khối lượng riểng $\mathrm{D}=1,1 \mathrm{~g} / \mathrm{ml}$. Tính nồng độ phần trămm và nổng đọ mol của dung dich thu được.

Có thể bạn quan tâm  File word Đề thi HSG Hóa 9 TP Vinh - Nghệ An – Năm học 2022 - 2023

Câu 4: (4 điểm)

4.1. Cho 13,52 gam chát $X$ tan hoàn toàn trong 50 gam nước, thu được dung dịch $Y$. Trung hoả dung dịch $Y$ cần dùng 200 gam dung dịch $\mathrm{NaOH} 6,4 \%$. Cho dung dịch $\mathrm{Ba}\left(\mathrm{NO}_3\right)_2$ dư vào $\mathrm{Y}$, kết thúc phản ứng thấy tách ra 37,28 gam kết tủa trắng không tan trong dung dịch axit.

a) Xác định công thức hóa học của $X$.

b) Tinh nồng độ phần trăm chất tan trong dung dịch $Y$.

4.2. Hòa tan một oxit kim loai $\mathrm{X}$ hóa tri II bẳng một lượng vùa đú dung dịch $\mathrm{H}_2 \mathrm{SO}_4 10 \%$, ta thu được dung dịch muôi có nông đọ $11,76 \%$. Tim công thức hoá

Câu 5: (4 điểm)

5.1. Họp chất $\mathrm{A}$ có công thức $\mathrm{M} \mathrm{X}$, trong $\mathrm{A}$ nguyên tố $\mathrm{M}$ chiếm $82,98 \%$ về khối lương. Trong hạt nhân nguyên tử $M$ có số hạt không mang điện nhiểu hơn số hạt mang điện lả 1 hạt. Trong hạt nhân nguyên tử $\mathrm{X}$ có số hạt mang điện bả̉ng sỗ hạt không mang điện. Tống số proton trong phần tự $\mathrm{M}_2 \mathrm{X}$ là 46 . Tim số proton trong $\mathrm{M}$ và $\mathrm{X}$.

5.2. Cho 23,8 gam hỗn hơp $\mathrm{X}$ gồm $\mathrm{Cu}, \mathrm{Fe}$ và $\mathrm{Al}$ tác dụng vừa đủ 14,56 lit khi $\mathrm{Cl}_2$ (đktc). Măt khác cứ $0,25 \mathrm{~mol}$ hổn hopp $\mathrm{X}$ tác dụng vơi dung dịch $\mathrm{HCl}$ dư thu dực̣ 0,2 mol khí (đktc). Tinh phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp $\mathrm{X}$.

File PDF Đề thi HSG Hóa 9 Thành phố Tuyên Quang – Năm học 2022 – 2023

File Word Đề thi HSG Hóa 9 Thành phố Tuyên Quang – Năm học 2022 – 2023

Tải về

Mời các bạn tham gia nhóm facebook, comment để nhận file word

 

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *