Đề thi HSG Hóa 9 – Tỉnh Đăk Nông – Năm học 2021 – 2022

Đề thi HSG Hóa 9 – Tỉnh Đăk Nông – Năm học 2021 – 2022

Câu 1. (4,0 điểm)

1. Có 4 dung dịch riêng biệt đựng trong mỗi bình được ký hiệu ngẫu nhiên $X, Y, Z, T$. Mỗi dung dịch chứa một trong các chất tan sau: $\mathrm{NaCl} ; \mathrm{Ba}\left(\mathrm{HCO}_{3}\right)_{2} ; \mathrm{Na}_{2} \mathrm{CO}_{3}$ và $\mathrm{Na}_{2} \mathrm{SO}_{4}$. Một học sinh lần lượt thực hiện các thí nghiệm và kết quả được ghi theo bảng sau:

$\text{X}$ $\text{T}$               $\text{Z}$ $\text{Y}$
Dung Dịch $\text{NaHS}{{\text{O}}_{4}}$ $\downarrow \uparrow $ $\uparrow $ $\downarrow :$ sinh ra kết tủa
Dung Dịch $\text{Ba}{{(\text{OH})}_{2}}$               $\downarrow $               $\downarrow $               $\downarrow $ $\uparrow :$ sinh ra khí

Hãy xác định dung dịch trong các bình ký hiệu $X, Y, Z, T$ trên và viết các phương trình phản ứng xảy ra.

2. Viết phương trình phản ứng hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau: (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có)

$$
\mathrm{KMnO}_{4} \stackrel{(1)}{\rightarrow} \mathrm{MnO}_{2} \stackrel{(2)}{\rightarrow} \mathrm{H}_{2} \mathrm{O} \stackrel{(3)}{\rightarrow} \mathrm{NaAlO}_{2} \stackrel{(4)}{\rightarrow} \mathrm{Al}(\mathrm{OH})_{3} \stackrel{(5)}{\rightarrow} \mathrm{Al}_{2} \mathrm{O}_{3} \stackrel{(6)}{\rightarrow} \mathrm{Al} \stackrel{(7)}{\rightarrow} \mathrm{H}_{2} \stackrel{(8)}{\rightarrow} \mathrm{Fe}
$$

Câu 2: (4,0 diểm)

1. Chỉ từ $\mathrm{Fe}, \mathrm{H}_{2} \mathrm{O}, \mathrm{NaCl}$, các dụng cụ và điều kiện thí nghiệm cần thiết. Hãy viết các phương trình hóa học để điều chế được $\mathrm{Fe}(\mathrm{OH})_{2}$.

2. Trong hóa học hữu cơ, để tiến hành phân tích định tính các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ, người ta chuyển các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ thành các chất vô cơ đơn giản rồi nhận biết chúng bằng các phản ứng đặc trưng. Trong phòng thí nghiệm, người ta thực hiện một thí nghiệm được mô tả như hình vẽ:

Có thể bạn quan tâm  Đề thi HSG Hoá 9 Tỉnh Nghệ An – Năm học 2022 – 2023

Em hãy cho biết:

a. Mục đích thí nghiệm trên dùng để xác định nguyên tố nào trong hợp chất hữu cơ.

b. Các phát biểu sau, phát biểu nào đúng? Giải thích.

– Bông trộn $\mathrm{CuSO}_{4}$ khan có tác dụng chính là ngăn hơi hợp chất hữu cơ thoát ra khơi ống nghiệm.

– Trong thí nghiệm trên có thể thay dung dịch $\mathrm{Ca}(\mathrm{OH})_{2}$ bằng dung dịch $\mathrm{Ba}(\mathrm{OH})_{2}$.

Câu 3. (4,0 điểm)

1. Trộn khí $\mathrm{SO}_{2}$ và khí $\mathrm{O}_{2}$ thành hỗn hợp $\mathrm{X}$ có tỷ khối so với khí $\mathrm{H}_{2}$ bằng 24 .

a. Tính \% thể tích và \% khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp $X$.

b. Cho một ít $\mathrm{V}_{2} \mathrm{O}_{5}$ vào trong hỗn hợp $\mathrm{X}$, nung nóng hỗn hợp đến $400^{\circ} \mathrm{C}$ thì thu được hốn hợp khí

Y. Biết hiệu suất phản ứng là $80 \%$. Tính \% thể tích của hỗn hợp khí Y.

2. Khử hoàn toàn 5,44 gam hỗn hợp $\mathrm{X}$ gồm $\mathrm{CuO}$ và $\mathrm{Fe}_{x} \mathrm{O}_{\mathrm{y}}$ bằng lượng khí $\mathrm{CO}$ vừa đủ, thu được chất rắn $\mathrm{X}$ và khí Y. Cho Y hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch $\mathrm{Ba}(\mathrm{OH})_{2}$ dư, thu được 17,73 gam kết tủa. Chất rắn $\mathrm{X}$ cho phản ứng với dung dịch $\mathrm{HCl}$ dư thu được 1,344 lít khí $\mathrm{H}_{2}$ ở đktc.

a. Tính phần trăm khối lượng của $\mathrm{CuO}$ trong hỗn hợp X.

b. Xác định công thức của oxit sắt.

Câu 4: (4,0 điểm)

1. Nhiệt phân hoàn toàn 20 gam muối cacbonat của kim loại hóa trịi II thu được khi $\mathrm{B}$ và chất rắn $\mathrm{A}$. Cho toàn bộ khí $\mathrm{B}$ vào $150 \mathrm{ml}$ dung dịch $\mathrm{Ba}(\mathrm{OH})_{2} 1 \mathrm{M}$ thu được 19,7 gam kết tủa. Hãy xác định khối lượng chất rắn $\mathrm{A}$ và công thức muối cacbonat.

Có thể bạn quan tâm  Đề thi HSG Hóa 9 – Tỉnh An Giang – Năm học 2021 – 2022

2. Để đốt cháy hoàn toàn 2,85 gam chất hữu cơ $X$ phải dùng hết 4,20 lít khí oxi (đktc). Sàn phẩm cháy chỉ có $\mathrm{CO}_{2}$ và $\mathrm{H}_{2} \mathrm{O}$ theo tỉ lệ khối lượng $44: 15$.

a. Xác định công thức đơn giản nhất của $X$.

b. Xác định công thức phân tử của $\mathrm{X}$ biết rằng khi hóa hơi 13,68 gam $\mathrm{A}$ có thể tích bằng thể tích của 3,36 gam khí nitơ trong cùng điều kiện.

Câu 5. (4,0 điểm)

1. Hấp thụ hoàn toàn một lượng anken $X$ có công thức phân tử $\mathrm{C}_{\mathrm{n}} \mathrm{H}_{2 \mathrm{n}}$ vào bình đựng nước brom thì thấy khối lượng bình tăng 5,6 gam và có 16 gam $\mathrm{Br}_{2}$ tham gia phản ứng. Tìm công thức phân tử của $\mathrm{X}$.

2. Hỗn hợp khí $\mathrm{A}$ gồm hai hidrocacbon $\mathrm{B}\left(\mathrm{C}_{\mathrm{n}} \mathrm{H}_{2 \mathrm{n}+2} ; \mathrm{n} \geq 1\right)$ và $\mathrm{C}\left(\mathrm{C}_{\mathrm{m}} \mathrm{H}_{2 \mathrm{~m}-2} ; \mathrm{m}>2\right)$ mạch hở. Đốt cháyْ ${ }^{\circ}$ : hoàn toàn 1,792 lít $\mathrm{A}$ (đktc), thu toàn bộ sản phầm cháy dẫn từ từ vào dung dịch $\mathrm{Ca}(\mathrm{OH})_{2}$ thì thu đượ 2 gam kết tủa và khối lượng dung dịch thu được giảm đi 1,2 gam so với dung dịch $\mathrm{Ca}(\mathrm{OH})_{2}$ ban đầu. Đun nóng dung dịch thu được lại thu thêm được 3 gam kết tủa nữa. Xác định công thức phân tử, viết công țhức cấu tạo của B, C.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *