File word đề thi và đáp án HSG Hóa 9 THCS Chu Văn An – Thăng Bình Đề ôn thi số 5

File word đề thi và đáp án HSG Hóa 9 THCS Chu Văn An – Thăng Bình Đề ôn thi số 5

Bài 1:

  1. Viết bốn phương trình hóa học trực tiếp tạo ra HCl từ Cl2 bằng bốn cách khác nhau (các cách khác nhau nếu chất tác dụng với Cl2 khác loại).
  2. Chọn 7 chất rắn khác nhau mà khi cho mỗi chất đó tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư đều cho sản phẩm là Fe2(SO4)3, SO2 và H2O. Viết các phương trình hóa học.

Bài 2:

Một hỗn hợp rắn A gồm 0,2 mol Na2CO3; 0,1 mol BaCl2 và 0,1 mol MgCl2. Chỉ được dùng thêm nước hãy trình bày cách tách mỗi chất trên ra khỏi hỗn hợp. Yêu cầu mỗi chất sau khi tách ra không thay đổi khối lượng so với ban đầu (Các dụng cụ, thiết bị cần thiết kể cả nguồn nhiệt, nguồn điện cho đầy đủ).

Bài 3:

Trộn đều 30,96 gam hỗn hợp bột X gồm MgCO3 và kim loại R có hóa trị không đổi rồi chia làm hai phần bằng nhau.

– Đốt nóng phần I trong không khí, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 15 gam hỗn hợp các oxit kim loại.

– Để hòa tan vừa hết phần II cần 500ml dung dịch chứa hỗn hợp HCl 1,2M và H2SO4 0,24M được dung dịch A và có V lít khí B bay ra.

  1. Viết các phương trình hóa học.
  2. Xác định kim loại R và tỷ khối của B so với H2.
  3. Cho 61,65 gam Ba kim loại vào dung dịch A. Sau khi các phản ứng kết thúc, lọc được m gam rắn F không tan và 500 ml dung dịch E. Tính giá trị của m và nồng độ CM của mỗi chất tan có trong dung dịch E.
Có thể bạn quan tâm  File Word Đề thi HSG Hóa 9 Huyện Sơn Dương - Năm học 2022 - 2023

    Cho H:1;  C:12;  O:16;   Mg:24;   Al:27;   S:32;   Cl:35,5;  Ca:40;  Fe:56;  Cu:64;  Zn: 65;  Ba:137.

FIle word ở phần comment

admin

One thought on “File word đề thi và đáp án HSG Hóa 9 THCS Chu Văn An – Thăng Bình Đề ôn thi số 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *