File Word đề thi HSG Hoá 9 Tỉnh Vĩnh Phúc – Năm học 2022 – 2023

File Word đề thi HSG Hoá 9 Tỉnh Vĩnh Phúc – Năm học 2022 – 2023

Câu 1

Nêu hiện tuợng vả viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra trong các thí nghiệm sau:

 1. Cho dung dịch $\mathrm{H}_2 \mathrm{SO}_4$ đặc vào cốc chứa saccarozo $\left(\mathrm{C}_{12} \mathrm{H}_{22} \mathrm{O}_{11}\right)$, sau đó đun nóng nhẹ.
 2. Cho đạm urê vào dung dịch nước vôi trong.
 3. Suc khi $\mathrm{SO}_2$ vào dung dịch nước $\mathrm{Br}_2$.
 4. Cho dung dịch $\mathrm{FeCl}_2$ vào dung dịch hỗn hợp gồm $\mathrm{KMnO}_4$ và $\mathrm{H}_2 \mathrm{SO}_4$ loãng.

Câu 2

 1. Cho lẳn lượt các chất: $\mathrm{KMnO}_4, \mathrm{NaHCO}_3, \mathrm{Fe}, \mathrm{CuS}, \mathrm{NaHSO}_3, \mathrm{FeS}_2$ tác dụng với dung dịch HCl đặc có thể điều chể được những khí gi? Viết phương trình hoá học.
 2. Khi điều chế các khí trên thương có lẫn hơi nước, để làm khỏ tất cả các khí đó chi bằng một hoả chất thí nên chọn chất nảo trong số các chất sau đây: $\mathrm{CaO}, \mathrm{CaCl}_2$ khan, $\mathrm{H}_2 \mathrm{SO}_4$ đặc, $\mathrm{NaOH}$ rằn? Giải thích (không cần viết phương trình hoá học).

Câu 3

Có 6 lọ dung dịch được đánh số ngẫu nhiên từ 1 đến 6. Mỗi dung dịch chứa một chất tan trong só các chát sau: $\mathrm{BaCl}_2, \mathrm{H}_2 \mathrm{SO}_4, \mathrm{NaOH}_1, \mathrm{MgCl}_2, \mathrm{Na}_2 \mathrm{CO}_3, \mathrm{HCl}$. Ngườ ta tiến hành các thí nghiệm và thu đực kết quả như sau:

– Thí nghiệm 1: Dung dịch 2 cho kết tủa khi tác dụng với các dung dịch 3 và 4.

– Thí nghiệm 2: Dung dịch 6 cho kết tủa khi tác dụng với các dung địch 1 và 4 .

– Thí nghiệm 3: Dung dịch 4 cho khí bay lên khi tác dụng với các dứng dịch 3 vả 5 .

Hãy xác định số thứ tự của các lọ dung dịch và viết các phương trình phản ứng hóa học đã xảy ra ở mởi thí nghiệm trên.

Câu 4

Khi làm lạnh 256,6 gam dung dịch bão hòa muối $\mathrm{M}_2 \mathrm{SO}_4\left(\mathrm{M}\right.$ là kim loại kiềm) từ nhiệt đọ̉ t $\mathrm{t}_1$ xuống nhiệt độ $\mathrm{t}_2$ thì có 98,85 gam tinh thé $\mathrm{M}_2 \mathrm{SO}_4, \mathrm{nH} \mathrm{H}_2 \mathrm{O}$ (n là số nguyên thỏa mãn điều kiện $7<\mathrm{n}<12$ ) tách ra. Tìm công thức phân tử của muối $\mathrm{M}_2 \mathrm{SO}_4 \cdot \mathrm{nH}_2 \mathrm{O}$. Biết độ tan của muối $\mathrm{M}_2 \mathrm{SO}_4$ ở nhiệt độ tit là 28,3 và $d$ nh nhệt độ t 2 lá 9,0.

Có thể bạn quan tâm  Đề thi HSG Hóa 9 – Ninh Thuận – Năm học 2021 – 2022

Câu 5

Cho sơ đồ các phương trình phản ứng:

(1). $(\text{X})+\text{HCl}\to \left( {{\text{X}}_{1}} \right)+\left( {{\text{X}}_{2}} \right)+{{H}_{2}}O$

(2). ${{\text{X}}_{1}}+\text{NaOH}\to \left( {{\text{X}}_{3}} \right)+\left( {{X}_{4}} \right)$

(3). $\left( {{\text{X}}_{1}} \right)+\text{C}{{\text{l}}_{2}}\to \left( {{X}_{5}} \right)$.

(4) $\left( {{X}_{3}} \right)+{{H}_{2}}O+{{O}_{2}}\to \left( {{X}_{6}} \right)$

(5) $\left( {{X}_{2}} \right)+Ba{{\left( OH \right)}_{2}}\to \left( {{X}_{7}} \right)$

(6) $\left( {{X}_{7}} \right)+NaOH\to \left( {{X}_{8}} \right)\downarrow +\left( {{X}_{9}} \right)+…$

(7) $\left( {{X}_{8}} \right)+HCL\to \left( {{X}_{2}} \right)+…$

(8) $\left( {{X}_{5}} \right)+\left( {{X}_{9}} \right)+{{H}_{2}}O\to \left( {{X}_{4}} \right)+…$

Xác định các chất ${{X}_{1}},{{X}_{2}},…,{{X}_{9}}$ và viết các phương trình phản ứng xảy ra trong sơ đồ trên.

Câu 6

 1. Nêu cách pha chế $500 \mathrm{ml}$ dứng dịch $\mathrm{NaCl} 0,9 \%\left(\mathrm{~d}=1,009 \mathrm{gam} / \mathrm{cm}^3\right)$ từ muối ăn nguyên chả́t và nước cất.
 2. Có 3 muối $\mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{C}$ đều kém bẻ̉n với nhiệt. Biết rằng:

– Muối A khi phản ứng với dung dịch $\mathrm{HCl}$ hoẵc dung dịch $\mathrm{NaOH}$ đều có chất khỉ thoát ra. – Muối $\mathrm{C}$ có màu tỉm, khi cho phản ứng vởi dụng dịch $\mathrm{HCl}$ đạ̃c thấy sinh ra chất khí màu vàng lục.

– Tổng khối lượng phân từ của $\mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{C}$ là 383.

Hãy lưa chọn các muối A, B, C phù họp và viét phương trình hóa học của các phàn ứng xảy ra. Câu 7

(1. Hòa tan hoàn toàn $\mathrm{m}$ gam một kim loại kiềm $\mathrm{M}$ vào $200 \mathrm{ml}$ dung dịch $\mathrm{HCl}$ nồng độ a (mol/lit) thu được 4,48 lit khí (đktc) và dung dịch $\mathrm{A}$. Cô cạn dung dịch $\mathrm{A}$ thu được 19,7 gam chất rẳn khan. Xác đinh kim loại $\mathrm{M}$ và tính giá tri của a.

 1. Cho $50 \mathrm{ml}$ dung dịch $\mathrm{Fe}_2\left(\mathrm{SO}_4\right)_3$ tác dụng với $100 \mathrm{ml}$ dung dịch $\mathrm{Ba}(\mathrm{OH})_2$. Lọc láy kết tủa, đem nung đến khổi lượng khòng đổi thì thu đưọc 0,859 gam chất rẳn. Nước lọc còn lại cho phản ứng với $100 \mathrm{ml}$ dung dịch $\mathrm{H}_2 \mathrm{SO}_4 0,5 \mathrm{M}$ thu được 0,466 gam kết tủa. Viết phương trình phản ứng và tỉnh nồng độ mol/lít cùa các dung dịch ban đầu, biết các phàn ứng xảy ra hoàn toàn.

Câu 8

 1. Nhiĉ̣t phân 40,3 gam hỗn hợ $\mathrm{X}$ gồm $\mathrm{KMnO}_4$ và $\mathrm{KClO}_3$, sau một thời gian thu được khí $\mathrm{O}_2$ và 29,9 gam chất rắn $\mathrm{Y}$ gồm $\mathrm{KMnO}_4, \mathrm{~K}_2 \mathrm{MnO}_4, \mathrm{MnO}_2$ và $\mathrm{KCl}$. Để hòa tan hoàn toàn $\mathrm{Y}$ cần vừa đù dung dịch chứa $0,7 \mathrm{~mol} \mathrm{HCl}$. Tỉnh phần trăm khổi lượng $\mathrm{KMnO}_4$ bị nhiệt phân.
 2. Cho $\mathrm{FeCO}_3$ tác dụng vừa đủ với dung dịch $\mathrm{HNO}_3$ thu được dung dich $\mathrm{A}$ và 16,2 gam hỗn hợp khí $\mathrm{B}$ gồm $\mathrm{CO}_2$ và NO. Cho $\mathrm{m}$ gam $\mathrm{Cu}$ tan hết trong dung dịch $\mathrm{A}$ thu được dung dịch $\mathrm{C}$ chứa ba chất tan có ti lệ số mol là $1: 2$ : 3. Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính giá tri của m. Câu 9
Có thể bạn quan tâm  Đề thi HSG Hóa 9 – Phú Thọ – Năm học 2021 – 2022

Chia 15 gam một muối sunfua của kim loại $R$ (có hóa trị không đổi) làm hai phần. Phần 1 tác dụng với dung dịch $\mathrm{HCl}$ dư tạo ra khí $\mathrm{A}$. Phần 2 đốt cháy hết trong oxi vừa đủ thu được khỉ $\mathrm{B}$. Trộn hai khỉ $\mathrm{A}$ và $\mathrm{B}$ với nhau thỉ thu được 5,76 gam chất rắn màu vàng và có một khí dự thoát ra. Đổ hấp thụ vửa hết lượng khí thoát ra này cần dủng một lương tối thíểu $\mathrm{NaOH}$ (trong dung dịch) và sau phản ừng thu được 6,72 gam muối. Hãy xác định tên kim loại R. Biết tất cả các phàn ứng đều xày ra hoàn toàn. Câu 10

 

Hòa tan 31,12 gam hổn hợp rẳn $\mathrm{X}$ gồm $\mathrm{Mg}_{\mathrm{g}}, \mathrm{Fe}, \mathrm{Fe}_3 \mathrm{O}_4$ và $\mathrm{FeCO}_3$ vào dung dịch chứa $\mathrm{H}_2 \mathrm{SO}_4$ và $\mathrm{KNO}_3$. Sau phản ừng thu được 4,48 lít hổn hợp khí $\mathrm{Y}$ (dktc) gồm $\left(\mathrm{CO}_2, \mathrm{NO}_2, \mathrm{H}_2, \mathrm{NO}_2\right)$ có ti khối hợ so với $\mathrm{H}_2$ là 14,6 và dung dịch $\mathrm{Z}$ chỉ chứa các muối trung hỏa (không có muối sắt (III)) có tồng khối lượng chất tan là $\mathrm{m}$ gam. Cho dung dịch $\mathrm{BaCl}_2$ dư vào dung dịch $\mathrm{Z}$ thu dược $140.965$ gam kết tủa tráng. Mặt khác cho dung dịch $\mathrm{NaOH}$ dư vào dung dịch $\mathrm{Z}$ thấy có $1,085 \mathrm{~mol} \mathrm{NaOH}$ phản ứng đồng thởi thu được 42,9 gam kết tủa và 0,56 lít khí $T$ (dktc). Biết các phản ứng xày ra hoàn toàn. Tính $\mathrm{m}$ và khối lượng mỗi chất trong $X$.

Chúng tôi đang chỉnh sửa lại file word bạn quay lại sau đề tải nhé

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *