Đề thi HSG Hóa 9 – Tỉnh Bạc Liêu – Năm học 2021 – 2022

Đề thi HSG Hóa 9 – Tỉnh Bạc Liêu – Năm học 2021 – 2022

Bài 1 (5 điểm)

Câu 1.(2 điểm)

Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng)

Câu 2.(3 điểm)

Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học của các thí nghiệm sau đây:

a) Cho từ từ dung dịch $\mathrm{Ba}(\mathrm{OH})_{2}$ tới dư vào dung dịch $\mathrm{NaHCO}_{3}$.

b) Cho một viên $\mathrm{Mg}$ vào dung dịch $\mathrm{KHSO}_{4}$.

c) Nhỏ từ từ dung dịch $\mathrm{FeSO}_{4}$ đến dư vào dung dịch thuốc tím có lẫn $\mathrm{H}_{2} \mathrm{SO}_{4}$.

d) Dẫn khí $\mathrm{SO}_{2}$ qua dung dịch $\mathrm{Br}_{2}$.

e) Nhiệt phân $\mathrm{Ca}\left(\mathrm{HCO}_{3}\right)_{2}$ đến khối lượng không đổi.

BÀI 2: (5 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

Bằng phương pháp hóa học hãy tách các chất $\mathrm{NaCl}, \mathrm{FeCl}_{3}, \mathrm{AlCl}_{3}$ ra khỏi hỗn hợp rắn mà không làm thay đổi khối lượng của mổi chất. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Câu 2.(3 điểm)

Hợp chất $\mathrm{A}$ có công thức $\mathrm{R}_{2} \mathrm{X}$, trong đó $\mathrm{R}$ chiếm $82,979 \%$ về khối lượng. Trong hạt nhân của nguyên tự̂R có số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1 hạt. Trong hạt nhân nguyên tử X có số hạt mạng điện bằng số hạt không mang điện. Tổng số proton trong phân tử $\mathrm{R}_{2} \mathrm{X}$ là 46.

a. Tìm công thức của $R_{2} X$.

b. Xác định vị trí của $\mathrm{R}$ và $\mathrm{X}$ trong bảng tuần hoàn.

Có thể bạn quan tâm  Đề thi HSG Hoá 9 Tỉnh Nghệ An Bảng A – Năm học 2022 – 2023

BÀI 3: (5 điểm).

Câu 1. (2 điểm)

Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm (trong điều kiện không có không khí, hiệu suất 100\%) với 19,32 gam hỗn hợp $\mathrm{X}$ gồm $\mathrm{Al}$ và a gam một oxit sắt, thu được hỗn hợp rắn $\mathrm{Y}$. Hòa tan $\mathrm{Y}$ bằng dung dịch $\mathrm{NaOH}$ dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch $\mathrm{Z}$, chất không tan $\mathrm{T}$ và 1,344 lít khí (đktc). Sục $\mathrm{CO}_{2}$ đến dư vào dung dịch Z, lọc lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi được 10,2 gam một chất rắn.
a. Xác định công thức của oxit sắt.
b. Tính giá tri của a.

Câu 2. (3 điểm)

Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp $\mathrm{Mg}$ và $\mathrm{MgO}$ bằng dung dịch $\mathrm{HCl}$. Dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch $\mathrm{NaOH}$ dư. Lọc lấy kết tủa rửa sạch, rồi nung ở nhiệt độ cao đến khi khối lượng không đổi thu được 14 gam chất rắn.
a) Tính thành phần \% theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.
b) Tính thể tích dung dịch $\mathrm{HCl} 2 \mathrm{M}$ đã tham gia phản ứng.

BÀI 4: (5 điểm)

Câu 1. (2 điểm )

Viết các phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa sau:

$$
\text { Metan Axetilen } \rightarrow \text { Etilen } \rightarrow \text { Rượu etylic } \rightarrow \text { Axit axetic } \rightarrow \text { Etyl axetat } \rightarrow \text { Natri axetat }
$$

Câu 2. (3 điểm)

Hỗn hợp $\mathrm{X}$ gồm vinylaxetilen $\left(\mathrm{HC} \equiv \mathrm{C}-\mathrm{CH}=\mathrm{CH}_{2}\right)$, propin $\left(\mathrm{CH}_{3}-\mathrm{C}=\mathrm{CH}\right)$, metan và etilen có tỉ khối so với $\mathrm{H}_{2}$ bằng 15,8. Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X rồi dẫn sản phẩm qua dung dịch $\mathrm{Ba}(\mathrm{OH})_{2}$ dư, sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch giảm $12,636 \mathrm{~g}$, đồng thời xuất hiện $\mathrm{b}$ gam kết tủa trắng.
a) Tính giá trị của $a, b$ và tính thể tích không khí (ở đktc) đã dùng để đốt $X$.
b) Dẫn hỗn hợp $X$ qua dung dịch $\mathrm{Br}_{2}$ dư thì thấy $X$ làm mất màu vừa đủ $\mathrm{m}$ gam dung dịch $\mathrm{Br}_{2} 8 \%$. Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính giá trị $\mathrm{m}$, biết rằng các chất trong $\mathrm{X}$ có số mol bằng nhau.

Có thể bạn quan tâm  Đề thi HSG Hóa 9 – Hà Nội – Năm học 2019 – 2020

HS được sủ dung bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

— HẾT —

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *