File word Đề thi HSG Hóa 9 Huyện Bảo Yên – Năm học 2022 – 2023

File word Đề thi HSG Hóa 9 Huyện Bảo Yên – Năm học 2022 – 2023

 

Nội dung  Đề thi HSG Hóa 9 Huyện Bảo Yên – Năm học 2022 – 2023

Câu 1 (3,0 điểm )

 1. Hãy trình bày phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch riêng biệt sau: $\mathrm{NH}_4 \mathrm{Cl}, \mathrm{NaCl}, \mathrm{MgCl}_2, \mathrm{AlCl}_3, \mathrm{FeCl}_3$. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
 2. Trong phòng thí nghiệm chỉ có: Bình chứa khí $\mathrm{CO}_2$, dung dịch $\mathrm{NaOH}$ và 2 cốc đong (1 cốc $100 \mathrm{ml}$; cốc kia $200 \mathrm{ml})$. Hãy trình bày phương pháp điều chế $200 \mathrm{ml}$ dung dịch $\mathrm{Na}_2 \mathrm{CO}_3$ (không lẫn chất tan nào khác)

Câu 2 (3,0 điểm)

 1. Hãy trình bày cách làm sạch các chất sau, viết phương trình phản ứng (nếu có) để giải thích.
 2. $\mathrm{HCl}$ bị lẫn $\mathrm{H}_2 \mathrm{~S}$.
 3. Tinh chế khí $\mathrm{NH}_3$ có lẫn khí $\mathrm{N}_2, \mathrm{H}_2$.
 4. $\mathrm{CO}_2$ bị lẫn $\mathrm{SO}_2$.
 5. $\mathrm{CO}_2$ bị lẫn $\mathrm{CO}$.

2.Viết phương trình điều chế polietilen, polivinylclorua từ metan và các chất vô cơ cần thiết, coi điều kiện xúc tác đầy đủ.

 1. Đốt cháy hoàn toàn m gam $\mathrm{C}$ trong $\mathrm{V}$ lit $\mathrm{O}_2$ ở (đktc), thu được hỗn hợp khí $\mathrm{A}$ có tỷ khối đối với $\mathrm{H}_2$ là 19 . Hãy xác định thành phần % theo thể tích các khí có trong $\mathrm{A}$.

Câu 3 (3,0 điểm).

 1. Vì sao khi pha loãng axit sunfuric, không nên rót nước vào axit sunfuric đậm đặc mà chỉ có thể rót từ từ axit sunfuric đậm đặc vào nước ?
 2. Vi sao các đồ vật bằng bạc đề lâu ngày thường bị xám đen? Vì sao đùng đồ bằng bạc đựng thức ăn, thức ăn lâu bị ôi?
 3. Vì sao muối $\mathrm{NaHCO}_3$ được dùng để chế thuốc đau dạ dày?
 4. Khi nhiệt kế vỡ ta hay dùng hóa chất thông thường nào để chống độc? vì sao?
 5. Ông cha ta thường nói “lúa chiêm lấp ló đầu bờ, hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên” em hãy giải thích, viết phương trình?
Có thể bạn quan tâm  Đề thi chọn HSG Hóa 9 Huyện Ứng Hòa - Năm học 2022 - 2023

Câu 4(4,0 điểm).

 1. Hòa tan hoàn toàn $\mathrm{m}$ gam hỗn hợp gồm $\mathrm{Al}^2, \mathrm{Al}_2 \mathrm{O}_3$ và $\mathrm{Al}(\mathrm{OH})_3$ bằng một lương vừa đủ dung dịch $\mathrm{H}_2 \mathrm{SO}_4 20 \%$. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được 273,75 gam dung dịch $\mathrm{Al}_2\left(\mathrm{SO}_4\right)_3 21,863 \%$ và 5,04 lít $\mathrm{H}_2$ (ờ đktc). Viết các phương trình hóa học xảy ra và tính giá trị m.
 2. Cho $\mathrm{BaO}$ vào dung dịch $\mathrm{H}_2 \mathrm{SO}_4$ thu được kết tủa $\mathrm{A}$, dung dịch $\mathrm{B}$. Thêm một lượng dư bột nhôm vào dung dịch $\mathrm{B}$ thu được dung dịch $\mathrm{C}$ và khí $\mathrm{H}_2$ bay lên. Thêm dung dich $\mathrm{K}_2 \mathrm{CO}_3$ vào dung dịch $\mathrm{C}$ thấy tách ra kết tủa $\mathrm{D}$. Xác định thành phần $\mathrm{A}, \mathrm{B}$, C, D và viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Câu 5 (4,0 điểm)

 1. Trong phòng thí nghiệm thường điều chế $\mathrm{CO}_2$ từ $\mathrm{CaCO}_3$ và dung dịch $\mathrm{HCl}$ như hình vẽ sau:

Để thu được $\mathrm{CO}_2$ tinh khiết có 2 học sinh (HS) cho sản phảm khí qua 2 bình như sau: HS1: Bình $(X)$ đựng dung dịch $\mathrm{NaHCO}_3$ và bình (Y) đựng $\mathrm{H}_2 \mathrm{SO}_4$ đặc. HS2: Bình $(\mathrm{X})$ đựng $\mathrm{H}_2 \mathrm{SO}_4$ đặc và bình $(\mathrm{Y})$ đụ̂ng dung dịch $\mathrm{NaHCO}_3$. Cho biết học sinh nào làm đúng? Viết phương trình hóa học giải thích cách làm.

 1. Tiến hành 2 thí nghiệm sau :

– Thí nghiệm 1: Cho a gam $\mathrm{Fe}$ hoà tan trong dung dịch $\mathrm{HCl}$, kết thúc thí nghiệm, cô cạn sản phẩm thu được 3,1 gam chất rắn.

– Thí nghiệm 2: Nếu cho a gam $\mathrm{Fe}$ và b gam $\mathrm{Mg}$ vào dung dịch $\mathrm{HCl}$ (cùng với lượng như trên). Kết thúc thí nghiệm, cô cạn sản phẩm thu được 3,34 gam chất rắn và thấy giải phóng 0,448 lít khí $\mathrm{H}_2$ (đktc). Tính a và b.

Có thể bạn quan tâm  File word đề thi HSG Hóa 9 Thanh Vân – Thanh Oai– năm học 2015 – 2016

Câu 6 (3,0 điểm)

 1. Hòa tan hết 24,8 gam $\mathrm{Na}_2 \mathrm{O}$ vào nước được dung dịch $\mathrm{A}$. Phân hủy hoàn toàn 50 gam $\mathrm{CaCO}_3$ được khí $\mathrm{B}$. Sục từ từ khí $\mathrm{B}$ vào dung dịch $\mathrm{A}$ thì được bao nhiêu gam muối?
 2. Người ta đốt cháy một hiđrôcacbon $\mathrm{A}$ bằng $\mathrm{O}_2$ dư rồi dẫn sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình $\mathrm{A}$ đựng $\mathrm{H}_2 \mathrm{SO}_4$ đặc thấy khối lương bình $\mathrm{A}$ tăng thêm 5,4 gam, rồi qua bình $\mathrm{B}$ đựng $200 \mathrm{ml}$ dung dịch $\mathrm{NaOH} 2 \mathrm{M}$. Khi thêm $\mathrm{BaCl}_2$ dư vào bình $\mathrm{B}$ thấy tạo ra 19,7 gam kết tủa $\mathrm{BaCO}_3$. Biết tỷ khối hơi của $\mathrm{A}$ so vơi $\mathrm{H}_2$ bằng 21 . Xác định công thức phân từ của $\mathrm{A}$ ?

Cho:

$\begin{align}&C=12;Cl=35,5;H=1;Al=27;\text{Na}=23;\text{O}=16;\text{Ca}=40;\text{Ba}=137;\text{Br}=80;S=32; \\& \text{Fe}=56;\text{Cu}=64;\text{Zn}=65;\text{Ag}=108;\text{Mg}=24. \\\end{align}$

File word Đề thi HSG Hóa 9 Huyện Bảo Yên – Năm học 2022 – 2023

Tải về

Các bạn tham gia nhóm Facebook của Wchem9 để được chia sẻ file word nào

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *