File Word đề thi HSG Hoá 9 Tỉnh Bắc Ninh – Năm học 2022 – 2023

File Word đề thi HSG Hoá 9 Tỉnh Bắc Ninh – Năm học 2022 – 2023

Bản gốc  đề thi HSG Hoá 9 Tỉnh Bắc Ninh – Năm học 2022 – 2023

Nội dung đề thi HSG Hoá 9 Tỉnh Bắc Ninh – Năm học 2022 – 2023

Cho nguyên tử khối: $H=1 ; C=12 ; O=16 ; N a=23 ; M g=24 ; A l=27 ; P=31 ; S=32 ; C l=35,5 ; K=39$;
$\mathrm{Ca}=40 ; \mathrm{Fe}=56 ; \mathrm{Cu}=64 ; \mathrm{Zn}=65 ; \mathrm{Ag}=108 ; B a=137 \text {; }$

Câu 1. (4,0 điểm)

1.1. Cho các dung dịch sau: $\mathrm{Ba}\left(\mathrm{NO}_3\right)_2, \mathrm{~K}_2 \mathrm{CO}_3, \mathrm{MgCl}_2, \mathrm{KHSO}_4$ và $\mathrm{Al}_2\left(\mathrm{SO}_4\right)_3$. Viết phương trình hóa học của tất cả các phản ứng xảy ra giữa các cặp dung dịch trên (nếu có).

1.2. Cho các hình vẽ sau:

Hình 1: Mô tả thí nghiệm chế khí $\mathrm{O}_2$.

Hình 2: Mô tả thí nghiệm thử tính chất hóa học của oxi.

a. Xác định các chất $\mathrm{A}_1, \mathrm{~A}_2, \mathrm{~A}_3, \mathrm{~A}_4, \mathrm{~A}_5$ ở hai hình vẽ trên. Biết khối lượng mol của các chất thỏa mãn: $\mathrm{MA}_1+\mathrm{MA}_2=190 ; \mathrm{MA}_1-\mathrm{MA}_4=146 ; \mathrm{MA}_3+\mathrm{MA}_4+\mathrm{MA}_5=86$.
b. Cho biết vai trò của các chất $\mathrm{A}_3, \mathrm{~A}_4$ trong Hình 2 . .

1.3. Cho các kim loại sau: $\mathrm{Ba}, \mathrm{Mg}, \mathrm{Al}$, $\mathrm{Ag}$. Chỉ dùng một dung dịch axit, hãy trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các kim loại trên? Viết phương trình hóa học minh họa.

Câu 2: (4,0 điểm)

2.1. Cho V lít $\mathrm{CO}$ (đktc) đi qua ống sứ chứa 0,15 mol hỗn hợp $\mathrm{A}$ gồm $\mathrm{FeO}$ và $\mathrm{Fe}_2 \mathrm{O}_3$ nung nóng. Sau một thời gian để nguội, thu được 12 gam chất rắn $\mathrm{B}$ (gồm 4 chất) và khí $\mathrm{X}$ thoát ra (tỷ khối của $\mathrm{X}$ so với $\mathrm{H}_2$ bằng 20,4). Cho $\mathrm{X}$ hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong dư thì thu được 20 gam kết tủa trắng.

a. Tính phần trăm khối lượng của các chất trong $\mathrm{A}$. Xác định giá trị V.

b. Cho B tan hết trong dung dịch $\mathrm{HNO}_3$ đặc nóng, dư. Tính thể tích $\mathrm{khí}^{\mathrm{NO}} \mathrm{N}_2$ (đktc, sản phẩm khử duy nhất) tạo thành sau phản ứng.

Có thể bạn quan tâm  File word Đề thi HSG Hóa 9 Huyện Bảo Yên - Năm học 2022 - 2023

2.2. Cho 10 gam oxit của kim loại $\mathrm{M}$ có hóa trị II tác dụng vừa đủ với dung dịch $\mathrm{H}_2 \mathrm{SO}_4$ $24,5 \%$ thu được dung dịch muối có nồng độ $33,33 \%$ (dung dịch $\mathrm{A}$ ). Làm lạnh dung dịch $\mathrm{A}$ thấy có 15,625 gam chất rắn $\mathrm{X}$ tách ra, phần dung dịch bão hòa có nồng độ $22,54 \%$ (dung dịch $\mathrm{B}$ ). Xác định kim loại $\mathrm{M}$ và công thức chất rắn $\mathrm{X}$.

Câu 3. (4,0 điểm).

3.1. Đốt cháy hoàn toàn 12 gam chất hữu cơ $\mathrm{A}$ chỉ thu được hỗn hợp khí và hơi gồm $\mathrm{CO}_2$, $\mathrm{H}_2 \mathrm{O}$. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình dung dịch $\mathrm{Ca}(\mathrm{OH})_2$ dư thấy có 40 gam kết tủa trắng và khối lượng dung dịch giảm 15,2 gam so với khối lượng của dung dịch $\mathrm{Ca}(\mathrm{OH})_2$ ban đầu. Biết rằng 3 gam $\mathrm{A}$ ở thể hơi có thể tích bằng thể tích của 1,6 gam oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

a) Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của $\mathrm{A}$, biết $\mathrm{A}$ phản ứng được với $\mathrm{CaCO}_3$.

b) Cho $40 \mathrm{ml}$ dung dịch rượu Etylic $92^{\circ}$ tác dụng với 24 gam $\mathrm{A}$, có $\mathrm{H}_2 \mathrm{SO}_4$ đặc xúc tác một thời gian thu được 28,16 gam este E. Tính hiệu suất của phản ứng? Biết khối lượng riêng của rượu Etylic là $0,8 \mathrm{~g} / \mathrm{ml}$.

3.2. Hỗn hợp $A$ gồm axit cacboxylic $X\left(\mathrm{C}_{\mathrm{n}} \mathrm{H}_{2 \mathrm{n}+1} \mathrm{COOH}\right)$, rượu $\mathrm{Y}\left(\mathrm{C}_{\mathrm{m}} \mathrm{H}_{2 \mathrm{~m}+1} \mathrm{OH}\right)$ và este $\mathrm{Z}$ được tạo bởi từ $\mathrm{X}, \mathrm{Y}$. Đốt cháy hoàn toàn 3 gam $\mathrm{A}$ cần dùng vừa đủ 3,36 lít khí $\mathrm{O}_2$ (đktc), thu được 2,688 lít khí $\mathrm{CO}_2$ (đktc). Đun nóng 3 gam $\mathrm{A}$ với $100 \mathrm{ml}$ dung dịch $\text{NaOH}\,\,1\text{M}$, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 5,26 gam chất rắn khan. Xác định công thức cấu tạo của $\mathrm{X}, \mathrm{Y}$ và $\mathrm{Z}$.

Câu 4. (2,0 điểm)

4.1. Remdesivir (kí hiệu: R) là thuốc chống virus được dùng rất thành công để khống chế dịch MERS-CoV năm 2012. Remdesivir đã được cấp phép sử dụng điều trị $\mathrm{SARS}-\mathrm{CoV}-2$ ở người và vẫn đang tiếp tục được cải tiến để tạo ra thuốc đặc trị. Phân tử $\mathbf{R}$ có công thức cấu tạo như sau:

Có thể bạn quan tâm  Đề thi HSG Hóa 9 – Tiền Giang – Năm học 2021 – 2022

a. Công thức phân tử của $\mathrm{R}$ là $\mathrm{C}_{28} \mathrm{H}_{\mathrm{x}} \mathrm{N}_{\mathrm{y}} \mathrm{O}_7 \mathrm{P}$. Xác định giá trị của $\mathrm{x}, \mathrm{Y}$. (Không cần giải thich)

b. Biết khối lượng mol phân tử của $\mathbf{R}$ là $M_R=600 \mathrm{~g} / \mathrm{mol}$. Tìm phần trăm khối lượng các nguyên tố cacbon và photpho trong $\mathbf{R}$.
c. Đun nóng $\mathbf{R}$ trong môi trường kiềm thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có chứa chất $\mathbf{Y}$. Biết $\mathbf{Y}$ có tính chất hóa học rất giống với rượu etylic, hãy biểu diễn công thức cấu tạo của $\mathbf{Y}$.

4.2. Hỗn hợp $\mathrm{A}$ gồm $\mathrm{C}_3 \mathrm{H}_8 \mathrm{O}_3, \mathrm{C}_2 \mathrm{H}_4 \mathrm{O}_2, \mathrm{C}_3 \mathrm{H}_6 \mathrm{O}_3$ và glucozơ. Đốt cháy hoàn toàn $\mathrm{m}$ gam hỗn hợp $\mathrm{A}$ cần vừa đủ $\mathrm{V}$ lít $\mathrm{O}_2$ (đktc), thu được 44 gam $\mathrm{CO}_2$ và 19,8 gam $\mathrm{H}_2 \mathrm{O}$. Viết các phản ứng xảy ra, tính giá trị của m và V?

Câu 5. (4 điểm)

5.1. Hỗn hợp $\mathrm{X}$ gồm $\mathrm{Al}, \mathrm{Ca}, \mathrm{Al}_4 \mathrm{C}_3$ và $\mathrm{CaC}_2$. Cho 40,3 gam $\mathrm{X}$ vào nước dư, chỉ thu được dung dịch $\mathrm{Y}$ và hỗn hợp khí $\mathrm{Z}\left(\mathrm{C}_2 \mathrm{H}_2, \mathrm{CH}_4, \mathrm{H}_2\right)$. Đốt cháy hết $\mathrm{Z}$ thu được 20,16 lít khí $\mathrm{CO}_2$ (đktc) và 20,7 gam $\mathrm{H}_2 \mathrm{O}$. Nhỏ từ từ dung dịch $\mathrm{HCl}$ vào $\mathrm{Y}$, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b. Tính giá trị của a và b. $\mathrm{C}_2 \mathrm{H}_2 \mathrm{H}_2 \mathrm{C}_4 \mathrm{H}_4$

5,2. Hỗn hợp khí A gồm $0,2 \mathrm{~mol}$ axetilen; 0,6 mol hiđro; 0,1 mol vinylaxetilen $\left(\mathrm{CH} \equiv \mathrm{C}-\mathrm{CH}=\mathrm{CH}_2\right.$, có tính chất tương tự axetilen và etilen). Nung nóng hỗn hợp $\mathrm{A}$ một thời gian với xúc tác $\mathrm{Ni}$, thu được hỗn hợp $\mathrm{B}$ có tỉ khối hơi so với hỗn hợp $\mathrm{A}$ là 1,5 . Nếu cho 0,15 mol hỗn hợp $\mathrm{B}$ sục từ từ vào dung dịch brom (dư) thì có $m$ gam brom tham gia phản ứng. Tính giá trị của $m$.

Câu 6. (2 điểm).

Hấp thụ hoàn toàn $\mathrm{V}$ lít $\mathrm{CO}_2$ (đktc) vào $200 \mathrm{ml}$ dung dịch hỗn hợp bazơ gồm $\mathrm{NaOH} 2 \mathrm{a}(\mathrm{mol} / \mathrm{l})$ và $\mathrm{KOH} 3 \mathrm{a}(\mathrm{mol} / \mathrm{l})$. Sau phản ứng, khối lượng chất tan trong dung dịch thu được có kết quả như sau:

Thí nghiệm 1 Thí nghiệm 2
Giá trị của V (lít) ở đktc 4,48 8,96
Khối lượng chất tan (g) m $(\mathrm{m}+10,6)$

Tính giá trị của a và $m$ ?

Tải về

Vui lòng comment và tham gia nhóm facebook để được nhận file word

Xem thêm: ĐềChuyên Hóa ĐăkLăk 2021

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *